Nieuws

Een overzicht van het actuele nieuws.

Nieuws

11 maart 2019

In de tweede en derde week van april (8 april t/m 21 april) vindt de jaarlijkse systeemtest plaats. Omdat ook alarmering en opkomst een belangrijke graadmeter is in de test, worden tijdstip en plaats van de calamiteit niet van te voren bekend gemaakt.

1 januari 2019

De jaarwisseling is dit jaar druk verlopen.

28 december 2018

‘Achter ieder uniform zit een mens. Laat die mensen veilig hun werk doen’, is de boodschap van een gezamenlijke social media-campagne van politie, brandweer, ambulancepersoneel en gemeentelijke handhavers (boa’s). De campagne moet bijdragen aan een veiliger jaarwisseling voor hulpverleners.

18 december 2018

De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt (art. 14 Wvr). Het beleidsplan vormt hét strategische beleidskader voor de veiligheidsregio en beschrijft de koers voor de komende vier jaar.

18 december 2018

Tussen 17 oktober en 7 november is de gemeente Gouda, samen met de politie-eenheid Den Haag, de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH), de GHOR en Veiligheidsregio/Brandweer Hollands Midden druk bezig geweest met een dreigende crisis. De kerk aan de Turfmarkt in Gouda, die toch al gesloopt zou worden, bleek in korte tijd veel instabieler geworden er dat er instortingsgevaar dreigde. De hulpdiensten (politie, de brandweer, GHOR en VRHM) hebben hierop voor de operationele voorbereiding een speciaal overleg gepland: ‘voorbereidend CoPI’, dit voor het geval de kerk zou instorten.

18 december 2018

Afgelopen maanden is er binnen de VRHM veel aandacht geweest voor (brand)veiligheid. Zo sloten wij in november aan bij de landelijke brandpreventieweken met de “Roze Wolk”-campagne, gericht op jonge gezinnen met kinderen. In samenwerking met Veiligheidsregio Haaglanden deelden wij 40 brandweerbabypakketten uit. En nu mensen hun verwarming en openhaard weer aanzetten, is koolmonoxidevergiftiging een belangrijk aandachtspunt.

18 december 2018

Woensdag 7 november was er een grote oefening voor de hulpdiensten met als thema ´terroristische aanslag in het onderwijsgebouw van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)´. In en rond gebouw 3 van het LUMC hebben hulpdiensten, 'slachtoffers' en acteurs geoefend om onder extreme omstandig snel en efficiënt samen te werken.

18 december 2018

Op basis van de ambitie in het Regionaal Beleidsplan is er afgelopen jaren gewerkt aan het breder (multidisciplinair) trekken van de invulling van de piketten voor Operationeel Leiders en Leiders CoPI. Voorheen werd hier altijd in voorzien door een brandweerfunctionaris. Het multidisciplinair invullen van deze piketten is een geleidelijk proces: bij het ontstaan van vacature wordt er multidisciplinair geworven.

18 december 2018

Om zoveel mogelijk mensen te informeren en te alarmeren bij een ramp in de omgeving, breidt NL-Alert uit naar een aantal aanvullende communicatiekanalen. Zo is NL-Alert vanaf nu ook te zien op steeds meer digitale vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro.

18 december 2018

Bij de Oranje Kolom is er de afgelopen jaren veel bereikt. Zo zijn bijvoorbeeld de piketgroepen voor bevolkingszorg op orde gebracht, is er geïnvesteerd in professionalisering van het Opleiden, trainen en oefenen (OTO) -programma voor crisisfunctionarissen en is Terrorismegevolgbestrijding (TGB) is op de bestuurlijke agenda gezet. Maar het is altijd goed om te kijken of dingen ook beter kunnen. De systeemtest van dit jaar is voor de Oranje Kolom extra aanleiding om door te pakken op een aantal aandachts- en leerpunten die tijdens deze test naar voren zijn gekomen.