Nieuws

Een overzicht van het actuele nieuws.

Nieuws

17 oktober 2018

In de catalogus Nationale Operaties kunnen hulpdiensten en civiele autoriteiten (politie, brandweer, justitie, gemeenten) snel en gericht zoeken naar welke bijstand Defensie levert. De meest actuele versie van de digitale Catalogus Nationale Operaties is nu beschikbaar

17 oktober 2018

Om informatie en producten voor de multidisciplinaire crisisorganisatie centraal beschikbaar te maken is er twee jaar geleden het Multi Actueel Beeld (MAB) gelanceerd. Het werd daarom hoog tijd voor een evaluatie. Met een enquête is onderzocht of het MAB gebruikt wordt en welke meerwaarde het biedt in de ogen van de gebruiker.

17 oktober 2018

In 2018 zijn bijna alle CoPI-leden die kunnen optreden binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden getraind. Net als vorig jaar hebben de trainingen op meerdere dagen plaatsgevonden op het Nationaal Trainingscentrum op de van Brederokazerne in Vught.

17 oktober 2018

Donderdag 29 augustus heeft directeur VRHM Hans Zuidijk de herziene samenwerkingsovereenkomst Brzo ondertekend. Daarin is geregeld hoe de vijf veiligheidsregio’s binnen Zuid-Holland en Zeeland samenwerken op het gebied van Brzo. De aanpassingen zijn nodig voor de samenwerking met de veiligheidsregio’s en de omgevingsdiensten

17 oktober 2018

Voor het ophalen van input voor het Regionaal Risicoprofiel zijn meerdere themabijeenkomsten georganiseerd die ingingen op verschillende risico’s die geclusterd waren in thema’s: Natuur en klimaat, Gebouwde omgeving, Milieu, Mobiliteit en infrastructuur, Continuïteit vitale voorzieningen en Gezondheid en veiligheid. Met vertegenwoordigers van hulpdiensten en deskundigen van partners is gekomen tot een gezamenlijke risico-inventarisatie en risicoanalyse van de aanwezige risico´s voor deze thema’s.

17 oktober 2018

Per 1 juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur het nieuwe Dagelijks Bestuur VRHM benoemd.

17 oktober 2018

Nu het stof van de reorganisatie is neergedaald, gaan we aan de slag. Maar hoe dan? Wat is er precies veranderd? En gaan we nu ook anders werken? Zes vragen aan Hans Zuidijk, directeur Veiligheidsregio Hollands Midden en regionaal commandant Brandweer Hollands Midden.

27 september 2018

In 2016 is er op verzoek van het bestuur van de VRHM het project ‘toekomstbestendige bluswatervoorziening’ gestart. De drinkwaterleidingbedrijven Oasen en Dunea, de gemeenten en de brandweer hebben afgelopen tijd samengewerkt aan de vraag hoe de toekomstbestendige bluswatervoorziening in Hollands Midden eruit zou kunnen zien. Om de betrokkenen bij te praten over de uitkomsten van het project zijn er in september informatiesessies georganiseerd.

25 september 2018

Op donderdag 20 september heeft VRHM voor alle communicatieprofessionals van gemeenten en partners in de regio de Dag van de Crisiscommunicatie georganiseerd. Een succesvolle dag, waarvoor zich ruim negentig collega’s uit de crisiscommunicatiewereld hadden aangemeld.

15 september 2018

Op donderdagochtend 13 september hebben de Veiligheidsregio Hollands Midden, Politie Eenheid Den Haag en Defensie in Alphen aan den Rijn een nieuw convenant ondertekend. De VRHM en Politie eenheid Den Haag werken al jaren samen met Defensie. Hiervoor is in 2014 een convenant getekend. Dit convenant is onlangs geactualiseerd.