Missie, Visie, Taken

Missie

Samen sterker voor veiligheid!

De Brandweer, Politie, GHOR en de gemeenten werken samen aan het verbeteren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio. Belangrijke partners, zoals waterschappen, milieudiensten en defensie zijn hier ook bij betrokken. Iedere organisatie is verantwoordelijk voor zijn eigen taken. Samen zijn de organisaties verantwoordelijk voor de veiligheid in Hollands Midden.

Veiligheidsregio Hollands Midden

  • bundelt krachten van partner, burgers en partijen.
  • is gericht op het verkleinen van risico's.
  • bestrijdt daadkrachtig incidenten, rampen en crises en beperkt daaruit voortvloeiend leed en maatschappelijke schade.

Visie

Veiligheid en veiligheidsgevoel zijn belangrijke thema's in onze samenleving. Door internationalisering, terrorisme, pandemie├źn en klimaatverandering dienen nieuwe veiligheidsvraagstukken zich aan. Daarnaast heeft Nederland door zijn bevolkingsdichtheid en waterpeil een kwetsbare infrastructuur. Sommige van deze onderwerpen gaan over rampenbestrijding en crisisbeheersing. Andere over veiligheid in het algemeen.

De Veiligheidsregio Hollands Midden wil door samenwerking met en tussen allerlei partners de veiligheid en het gevoel van veiligheid in de regio vergroten.
Het optreden van de Veiligheidsregio Hollands Midden kenmerkt zich door:

  • Slagvaardigheid door functionele en territoriale samenwerking
  • Slagkracht in besturing en uitvoering
  • Het benutten van schaalvoordeel, deskundigheid en specialisatie

De betrokken organisaties werken samen aan diverse taken. Binnen de Veiligheidsregio wordt steeds gekeken naar welke organisatie een taak het best op kan pakken, van welke deskundigheid en specialisme gebruik moet worden gemaakt.

Taken

De veiligheidsregio heeft de volgende taken:

  1. Het voorbereiden op de rampenbestrijding en crisisbeheersing
  2. Het in stand houden van een regionale Gemeenschappelijke Meldkamer
  3. Het ondersteunen van gemeenten op aspecten van integrale veiligheid

Zonder dat de aandacht voor de eerste twee taken vermindert, richt de veiligheidsregio zich de komende jaren ook op de derde taak.