Vergaderingen

Op deze pagina vindt u de vergaderstukken van het Hoofdenoverleg van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Vergaderingen

Vergaderingen Hoofdenoverleg

Het Hoofdenoverleg vergadert dit jaar twaalf keer. De vergaderingen zijn niet openbaar. Als het nodig is kunnen andere functionarissen als adviseur deelnemen aan de vergaderingen.

In deze rubriek vindt u de vergaderstukken van 2020 en 2019. Oudere vergaderstukken kunt u opzoeken met de documentzoeker van deze site, of opvragen bij het Veiligheidsbureau.

Vergaderdata 2021

Het Hoofdenoverleg vergadert in 2021 op de volgende data:

Vergaderstukken 2021

Vergaderstukken 2020