Vergaderingen

Op deze pagina vindt u de vergaderstukken van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Vergaderingen

Vergaderingen Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur vergadert dit jaar zes keer. Elk lid van het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering één stem.

Vergaderingen niet openbaar

De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur zijn niet openbaar. In deze rubriek vindt u de vergaderstukken van 2020 en 2019. Oudere vergaderstukken kunt u opzoeken met de documentzoeker of opvragen bij de afdeling Strategie en Beleid.

Geen stemrecht

De hoofdofficier van justitie, de politiechef Politie Eenheid Den Haag (namens deze, een lid van de Eenheidsleiding) en een vertegenwoordiger van de waterschappen worden standaard uitgenodigd voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur. De regionaal commandant brandweer, directeur Publieke Gezondheid en Coördinerend functionaris wonen als adviseurs de vergadering van het DB bij.

Vergaderstukken 2022

Vergaderstukken 2023