Dagelijks Bestuur

Dagelijks Bestuur

Dagelijks Bestuur

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een vertegenwoordiging van het Algemeen Bestuur, aangevuld met de voorzitter van de veiligheidsregio. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering en verdere uitwerking van strategische beslissingen die worden genomen door het Algemeen Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur (DB) is samengesteld uit vijf burgemeesters (portefeuillehouders) en een voorzitter. Elk lid van het Dagelijks Bestuur heeft een aantal onderwerpen in zijn/haar portefeuille.

Burgemeester Functie Portefeuille Overige taken
Dhr. H.J.J. Lenferink Voorzitter Strategisch beleid en relatie politie Lid Veiligheidsberaad
Mw. J.W.E. Spies Lid en plv. voorzitter Multidisciplinaire crisisbeheersing, incl. GMK / informatievoorziening Lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/Veiligheidsberaad) Crisisbeheersing en lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/Veiligheidsberaad) Informatievoorziening
Mw. L. Spruit Lid Oranje Kolom / Bevolkingszorg
Dhr. R.S. Cazemier Lid Brandweer

Lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/Veiligheidsberaad) Brandweer en lid Brandweerkamer

Mw. K.M. van der Velde Lid GHOR

Lid van de Landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/Veiligheidsberaad) GHOR

Dhr. C.L. Visser Lid Bedrijfsvoering / Middelen

Taken

Het Dagelijks Bestuur bereidt onder andere de vergaderingen van het Algemeen Bestuur voor en voert de besluiten uit. Het beheert de inkomsten en uitgaven van de veiligheidsregio en oefent toezicht uit op alles wat de veiligheidsregio aangaat.