Vergaderingen

Vergaderingen Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur komt circa vier keer per jaar bijeen en stelt daarin in ieder geval de verschillende documenten uit de beleids- en beheercyclus (zoals jaarrekeningen, begrotingen, beleidsplannen) vast. Verder besteedt zij thematisch aandacht aan verschillende onderwerpen die met veiligheid te maken hebben.

Besluitvorming

Besluitvorming vindt plaats bij een gewogen meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Vergaderingen openbaar

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. De hoofdofficier van justitie, de korpschef (namens deze een lid van de Eenheidsleiding Den Haag), een vertegenwoordiger van de waterschappen en de Commissaris van de Koning Zuid-Holland worden standaard uitgenodigd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur. Zij maken echter geen deel uit van het bestuur en hebben geen stemrecht. Andere crisispartners worden uitgenodigd als dat van belang is.

De regionaal commandant brandweer, directeur Publieke Gezondheid en coördinerend functionaris wonen als adviseurs de vergadering van het Algemeen Bestuur bij.

In deze rubriek vindt u de vergaderstukken van 2023 en 2022. Oudere vergaderstukken kunt u opzoeken met de documentzoeker van deze site, of opvragen bij de afdeling Strategie en Beleid.

Vergaderdata 2023

Vergaderdata Algemeen Bestuur 2023
Datum Tijd
23 februari 10:00 - 13:00 uur
20 april 10:00 - 13:00 uur
29 juni 12:00 - 14:30 uur
14 september 10:00 - 13:00 uur
14 december 10:00 - 13:00 uur

Vergaderstukken 2023

8 september 2023
22 juni 2023
13 april 2023
16 februari 2023

Vergaderstukken 2022

17 november 2022
16 juni 2022
14 april 2022
10 februari 2022