Vergaderingen

Op deze pagina vindt u de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Vergaderingen

Vergaderingen Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur komt drie tot vier keer per jaar bijeen en stelt daarin in ieder geval de verschillende documenten uit de beleids- en beheercyclus (zoals jaarrekeningen, begrotingen, beleidsplannen) vast. Verder besteedt zij thematisch aandacht aan verschillende onderwerpen die met veiligheid te maken hebben.

Besluitvorming
Besluitvorming vindt plaats bij een gewogen meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Vergaderingen openbaar
De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. De hoofdofficier van justitie, de korpschef (namens deze een lid van de Eenheidsleiding Den Haag), een vertegenwoordiger van de waterschappen en de Commissaris van de Koning Zuid-Holland worden standaard uitgenodigd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur. Zij maken echter geen deel uit van het bestuur en hebben geen stemrecht. Andere crisispartners worden uitgenodigd als dat van belang is.

De regionaal commandant brandweer, directeur Publieke Gezondheid en coördinerend functionaris wonen als adviseurs de vergadering van het Algemeen Bestuur bij.

In deze rubriek vindt u de vergaderstukken van 2019 en 2018. Oudere vergaderstukken kunt u opzoeken met de documentzoeker van deze site, of opvragen bij de afdeling Strategie en Beleid.

Vergaderdata 2019

21 februari / themabijeenkomst
18 april
27 juni
19 september / themabijeenkomst
28 november

Vergaderstukken 2019

18 juni 2019
10 april 2019
15 februari 2019

Vergaderstukken 2018

15 november 2018
18 juni 2018
9 april 2018
3 januari 2018