Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur

De 18 burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Burgemeester Lenferink van gemeente Leiden is de voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Taken

Het Algemeen Bestuur stelt de hoofdlijnen voor het te voeren beleid van de Veiligheidsregio Hollands Midden vast en de financiële kaders, al dan niet na overleg met de gemeenteraden. Ook controleert het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur.  De belangrijkste instrumenten van het Algemeen Bestuur zijn:

  • vaststellen en wijzigingen van de begroting
  • vaststellen van het jaarbericht
  • vaststellen en wijzigen van jaarplannen
  • treffen, wijzigen, verlengen of opheffen van een gemeenschappelijke regeling tussen de Veiligheidsregio en een ander openbaar lichaam
  • vaststellen en wijzigen van het beleidsplan
  • vaststellen en wijzigen van het risicoprofiel
  • vaststellen en wijzigen van het crisisplan