Bestuur en Management

Bestuur en Management

Bestuur en Management

Vergaderzaal

Bestuur en Management


Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in hun gemeente. De regionale rampenbestrijding, waarvoor inzet van verschillende hulpdiensten en gemeenten tegelijk nodig is, staat onder centrale leiding van het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Het bestuur bestaat uit het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Ze hebben elk verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het bestuur wordt bij de uitvoering van haar taken ondersteund door de Veiligheidsdirectie, het Hoofdenoverleg, het Veiligheidsbureau en verschillende werkgroepen.