VRHM wint Risicogerichte Innovatieprijs 2023

Veiligheidsregio Hollands Midden heeft de rol van studentenambassadeur Brandveiligheid geïntroduceerd met als doel het brand risicobewustzijn onder studenten te vergroten en hen actief te betrekken bij brandveiligheidsmaatregelen in studentenhuizen.
De studentenambassadeur Brandveiligheid fungeert als eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor Leidse studenten die vragen hebben over brandveiligheid. Tijdens het landelijk congres Risicogerichtheid ontving Veiligheidsregio Hollands Midden voor dit innovatieve initiatief de Risicogerichte Innovatieprijs 2023.

De studentenambassadeur speelt een cruciale rol in het domein van brandveiligheid. Er ontstaat een vertrouwensband tussen de studentenambassadeur en de studenten waardoor ze elkaar gemakkelijk weten te vinden. Ook werkt de studentenambassadeur nauw samen met

Anderen, zoals de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKVV), studentenverenigingen, kamerverhuurders, gemeentelijke instanties, politie, GGD en de eigen repressieve dienst van de brandweer. Toezichthouders van de brandweer voeren regelmatig brandveiligheidscontroles in studentenpanden om mogelijke risico’s te identificeren.

Goede samenwerking

Het succes van de studentenambassadeur Brandveiligheid is te danken aan de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Door nauw samen te werken, kan snel actie worden ondernomen als dat nodig is.

De jury van de Risicogerichte Innovatieprijs prijst de aanpak van de studentenambassadeur als mooi voorbeeld van risicogerichte innovatie. In plaats van alleen regelgerichte controles, vindt er nu een verschuiving plaats naar risicogerichte samenwerking en aandacht voor brandveiligheid in alle studentenpanden, ongeacht hun grootte.

Met de eervolle onderscheiding van de Risicogerichte Innovatieprijs 2023 en nieuwe initiatieven op komst, gaat Veiligheidsregio Hollands Midden het gesprek aan met andere studentensteden en veiligheidsregio’s om de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken.

Kennismaken met studentenambassadeur

Studenten die in september in Leiden gaan studeren en/of wonen kunnen tijdens de ELCID-studentenmarkt op maandag 14 augustus kennismaken met studentenambassadeur Brandveiligheid

Teun Sollie van de afdeling Brandveiligheid van Brandweer Hollands Midden/Veiligheidsregio Hollands Midden.

Hij staat studenten graag te woord. Met vragen over brandveiligheid kunnen zij hem op maandag tot en met donderdag bereiken via telefoonnummer 06 – 16 10 71 62 en e-mail: teun.sollie@vrhm.nl

De Risicogerichte Innovatieprijs

De Risicogerichte Innovatieprijs is een prijs voor een innovatief project of initiatief rond risicogericht samenwerken. Risicogericht werken vraagt van veiligheidsregio’s nadrukkelijk een andere manier van samenwerken met gemeenten/provincies en met andere adviespartners, zoals Omgevingsdiensten, GGD-en, waterschappen et cetera. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het congres over risicogerichtheid dat wordt georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid, de Raad van Commandanten en directeuren Veiligheidsregio’s en Ynnovate, boosting public innovation.

Teun Sollie - studentenambassadeur in gesprek met studenten

Studentenambassadeur Brandveiligheid Teum Sollie in gesprek met studenten

Foto: Paul Termorshuizen