Vacature Afdelingsmanager Risicoadvisering

Samen sterk voor Veiligheid!

Ben jij die enthousiaste coachende leidinggevende die energie krijgt van het verder vormgeven van de opgave voor de VRHM de komende jaren, hart voor de publieke zaak heeft en beschikt over een creatieve hands-on mentaliteit? Kom dan werken bij de Veiligheidsregio Hollands Midden als onze nieuwe Afdelingsmanager Risicoadvisering!

D​​​​​​e wereld verandert en dus veranderen ook de risico´s. We leven in een veilige samenleving, maar willen we het veilig houden, dan zullen we ons ook op deze nieuwe en moderne risico´s moeten richten. Van de veiligheidsregio en de brandweer mag passend en professioneel handelen verwacht worden waar het gaat om de kwaliteit van (brand)veiligheid en het waarborgen van de continuïteit van de samenleving. Dit vraagt om een periodieke herijking van de organisatie op de opgave waarvoor we staan. Het ontwikkelen van het adaptief vermogen voor onze hele organisatie is belangrijk. Als leidinggevende lever je hier een actieve bijdrage aan.

Als sector risico- en crisisbeheersing dragen we als deskundige en onafhankelijke partner bij aan een veerkrachtige, (brand)veilige samenleving en zetten we ons in voor een parate VRHM, die in staat is om adequaat te reageren op actuele risico's en incidenten. Risicomonitoring is de basis voor al onze risico én crisisinterventies. Wij staan voor de kwaliteit van onze producten en diensten. Voor de burger en de samenleving is het succes van "ons werk" niet een afgeleide van ieder van de (netwerk) organisaties, maar van de samenwerking als geheel!

De snelle veranderingen in de wereld gaan samen met grote uitdagingen en nieuwe risico’s op het gebied van energie, klimaat, demografie en veiligheid. Daarnaast staan we aan de vooravond van de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Deze ontwikkelingen leiden tot verandering van de manier van onze advisering. Het vraagt ook andere competenties van onze adviseurs. Om mee te kunnen bewegen met de snel veranderende omgeving is flexibiliteit van onze sector en de afdeling Risicoadvisering daarbinnen een must.

Om deze beweging samen met de afdeling Risicoadvisering verder vorm te geven zijn wij op zoek naar een

Afdelingsmanager Risicoadvisering

36 uur per week, Gouda en regio

Wie zijn wij?

De Veiligheidsregio Hollands Midden is één van de vijfentwintig veiligheidsregio’s van Nederland. De VRHM werkt met achttien gemeenten, GHOR, brandweer, politie en andere partners samen op het gebied van brandweerzorg en risico-en crisisbeheersing. De organisatie bestaat uit circa 1400 medewerkers, waarvan 1000 brandweervrijwilligers (43 kazernes), 150 beroepsbrandweerlieden (4 kazernes) en 250 kantoormedewerkers.

De sector

Wat doen wij binnen de sector Risico- en Crisisbeheersing:

 • We monitoren permanent de risico’s en stemmen dit af met partners en andere regio’s;
 • We analyseren en duiden deze risico’s;
 • We leveren op basis hiervan onderbouwde en afgewogen adviezen;
 • We verminderen of verkleinen daardoor aan de voorkant risico’s en vergroten de bewustwording;
 • We coördineren de voorbereiding op crisisbeheersing en kiezen daar een uitvoerende, leidende of faciliterende rol:
 • We dragen zorg voor een vakbekwame en parate crisisorganisatie om, wanneer dat nodig is, de juiste hulpverlening in te zetten.

De sector staat onder leiding van de sectordirecteur Risico- en Crisisbeheersing en bestaat uit de

Afdelingen Risicoduiding, Risicoadvisering, Brandveiligheid en Crisisbeheersing. Als Afdelingsmanager Risicoadvisering ben je lid van het Management Team van de sector en draag je mede verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de gehele sector.

De afdeling

De afdeling Risicoadvisering is verantwoordelijk voor het adviseren over een veilige fysieke leefomgeving. Denk daarbij aan vergunningverlening, bestemmingsplannen en omgevingsvisies en -plannen. Verder levert de afdeling operationele objectinformatie en advies ten behoeve van brandweerzorg en crisisbeheersing (team Operationele Objectinformatie). Daarnaast is het team Administratie ondergebracht bij de afdeling Risicoadvisering. Dit team voert ondersteunende werkzaamheden uit voor de gehele sector RCB.

Voor de aansturing van het werk binnen de afdeling wordt de afdelingsmanager Risicoadvisering ondersteund door drie coördinatoren op de taakvelden Omgevingsveiligheid, Operationele objectinformatie en Administratieve ondersteuning.

Ontwikkelopgave afdeling Risicoadvisering

Een belangrijke ontwikkelopgave is de doorontwikkeling van de reikwijdte van de advisering van regelgericht naar risicogericht, waarbij ook de implementatie van het nieuwe Omgevingsrecht een dominante plek in zal nemen. Dit vraagt andere competenties en activiteiten van onze medewerkers.

Jouw profiel

Taakvolwassen en vakbekwame medewerkers, zowel repressief als op kantoor, vormen de basis van onze organisatie. De afdelingsmanager ondersteunt en begeleidt de medewerkers bij hun werkzaamheden en verdere ontplooiing. De afdelingsmanager is integraal verantwoordelijk voor de PIOFACH-taken en de ontwikkeling en resultaten van de afdeling.

We zoeken iemand die zich herkent in de volgende kernwoorden: mensgericht, verbindend, communicatief, coachend, innovatief, assertief, motivator, samenwerkend (binnen afdeling, binnen organisatie en met andere regio’s), delegerend, daadkrachtig.

Als afdelingsmanager Risicoadvisering beschik je daarnaast over de volgende competenties:

Creativiteit

 • Je creëert regelmatig nieuwe oplossingen en/of uitgangspunten;
 • Je ontwerpt nieuwe methoden en/of technieken.

Visie

 • Je neemt afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Is in staat zich op de lange termijn te richten;
 • Je vertaalt informatie naar ideeën voor de toekomst.

Coachen

 • Je stemt organisatiedoelen en de talenten van de medewerkers optimaal op elkaar af;
 • Je creëert de randvoorwaarden waarbinnen medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wij vragen

Minimaal een afgeronde hbo-opleiding en enige ervaring als manager. Kennis van het vakgebied is een pré, enthousiasme een must.

Wij bieden

 • Een salaris van maximaal € 6.103,- (schaal 12 CAR UWO voor Veiligheidsregio’s) bij een werkweek van 36 uur;
 • Een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je brutosalaris. Een budget waarmee je jouw arbeidsvoorwaarden kunt inzetten op een manier die aansluit bij jouw persoonlijke voorkeuren;
 • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer;
 • Je eigen werktijd indelen (flexwerken) en de mogelijkheid om deels thuis te werken;
 • Laptop, telefoon en andere samenwerkingstools;
 • Pensioenopbouw bij ABP.

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met directeur Risico,- en crisisbeheersing Lilian Weber-Teuben, telefoonnummer: 06 - 53 96 89 21.

Solliciteren

Je kunt reageren tot uiterlijk 6 juli door je motivatiebrief en CV te mailen aan personeel@brandweer.vrhm.nl, onder vermelding van: ‘vacature Afdelingsmanager Risicoadvisering’.

De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 11 juli.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor indiensttreding wordt er een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld.

De VRHM zoekt graag zelf haar kandidaten, dus deze vacature is géén uitnodiging tot acquisitie.