Energietransitie in Hollands Midden in beeld

Het onderwerp Energietransitie is één van de thema’s uit het Regionaal Risicoprofiel van onze veiligheidsregio. Het is noodzakelijk om risico’s als gevolg van de energietransitie te kennen, te duiden en waar nodig te vertalen naar veiligheidsmaatregelen.

Op basis van het zogenoemde 3 sporen-beleid hebben we  stappen gezet om relevante netwerken rondom energietransitie op te bouwen, inhoudelijke kennis te vergaren en deze informatie te delen. Ten behoeve van dit laatste aspect is onder meer een infographic energietransitie gemaakt. Hierop is aangegeven welke vormen van energietransitie er zijn en waar zij zich in de regio bevinden.

VRHM infographic Energietransitie 3-sporen categorien LR

De infographic is hier groter te bekijken.

Het is een tijdsbeeld want de ontwikkelingen volgen zich razendsnel op. We blijven deze ontwikkelingen daarom ook op de voet volgen.

Meer weten over de energietransitie binnen onze veiligheidsregio? Neem contact op met ilse.goossens@vrhm.nl of ingrid.nieuwenhuis@vrhm.nl.