Openbaarmeldsysteem (OMS) gewijzigd per 1 januari 2021

De OMS concessie tussen VRHM en een particuliere dienstverlening is per 1 januari 2021 afgelopen en vrijgegeven voor de markt van OMS-aanbieders.

Openbaarmeldsysteem (OMS) gewijzigd per 1 januari 2021

Verandering OMS concessie

Per 1 januari 2021 hebben er wijzigingen plaats gevonden ten aanzien van het Openbaar Meld Systeem (OMS). De OMS concessie tussen Veiligheidsregio Hollands Midden en een particuliere dienstverlener is op 1 januari 2021 afgelopen, waardoor de markt van OMS-aanbieders is vrijgegeven. Abonnees die een verplichte en voorkeuraansluiting hebben op het OMS, kunnen zelf een commerciële OMS-dienstverlener contracteren. De gekozen OMS-aanbieder zal vervolgens de aansluiting op het OMS-systeem verzorgen.

Welke OMS-aanbieders kunnen helpen?

Voor zover bij de VRHM bekend op 1 januari 2021, zijn er op dit moment vijf aanbieders die de OMS- doormelding kunnen verzorgen:

1. ASB Security BV
Contactgegevens: 040 - 262 23 22 / oms@asb.nl

www.branddoormelden.nl

2. Bosch Energy and Building Solut

Contactgegevens: 0800 - 022 7999 (optie 3) / oms@nl.bosch.com

www.oschbuildingsolutions.com/nl/nl/onze-oplossingen/onze-diensten/openbaar-meldsysteem

3. Chubb Fire & Security BV
Contactgegevens:088 – 112 40 00 / sales@chubbfs.nl

www.hubbfiresecurity.com

4. Securitas
Contactgegevens:088 – 322 11 00 / customercare@securitas.nl

www.securitas.nl/stand-alone/openbaar-meldsysteem/

5. Siemens Nederland BV
Contactgegevens: 070 – 333 19 06 / cm-oms.nl@siemens.com

www.new.siemens.com/nl/nl/products/buildingtechnologies/fire-safety/openbaar-meldsysteem.html