Corona-jaarwisseling in Veiligheidsregio Hollands Midden minder druk.

Corona-jaarwisseling in Veiligheidsregio Hollands Midden minder druk.

Corona-jaarwisseling in Veiligheidsregio Hollands Midden minder druk.

Ondanks enkele grote incidenten op oudejaarsmiddag en -avond is de jaarwisseling in Veiligheidsregio Hollands Midden minder druk verlopen dan vorig jaar. Desondanks is van de hulpdiensten veel inzet gevraagd. Zij hebben hun werkzaamheden over het algemeen veilig kunnen doen. In een aantal gevallen was sprake van een grimmige sfeer en agressie, zoals verbale dreigementen en het gooien van vuurwerk naar hulpverleners. Hiervan is in een enkel geval aangifte gedaan.


De bijzondere omstandigheden dit jaar maakten het verloop van oudjaarsavond vooraf onvoorspelbaar. Dit jaar was er sprake van een lockdown, een vuurwerkverbod, de sluiting van de horeca en een verbod op evenementen en feesten. De hulpdiensten en gemeenten hebben intensief samengewerkt om ondanks deze bijzondere omstandigheden een veilige jaarwisseling mogelijk te maken.

Brandweer

Voor Brandweer Hollands Midden was het ondanks het vuurwerkverbod een drukke jaarwisseling. Er zijn tussen 22:00 en 05:00 in totaal 121 meldingen afgehandeld ten opzichte van 134 meldingen tijdens de jaarwisseling 2019 – 2020. Dit is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar. Tijdens de nieuwjaarsnacht hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. De brandweer is in de meeste gevallen uitgerukt voor kleinere buitenbranden.

Op oudejaarsmiddag en -avond hebben zich enkele grotere incidenten voorgedaan. Rond half twee is in een flatwoning in Alphen aan den Rijn een vuurwerkbom ontploft. Hierbij is een persoon zwaargewond geraakt en zijn de eerste en tweede verdieping van het flatgebouw volledig ontruimd. De politie heeft bij onderzoek in het appartement explosief materiaal aangetroffen. Nadat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie deze onschadelijk had gemaakt, konden de meeste bewoners weer terugkeren naar hun woning.

De brandweer is een aantal keren gealarmeerd voor gebouw- en voertuigbranden. In Katwijk is de brandweer uitgerukt voor een woningbrand nadat een lichtkogel door een raam naar binnen was gekomen. In Leiden zijn meerdere eenheden ter plaatse gekomen bij een balkonbrand in een flatwoning. In alle gevallen had de brandweer de situatie snel onder controle.

In Leiden zijn tot 3:30 uur extra brandweervoertuigen samen met politie en gemeente actief geweest om zo snel kleine buitenbranden veilig te blussen en op te ruimen. Deze zogenaamde ‘treintjes´ hebben zo’n 30 meldingen afgehandeld (onderdeel van de in totaal 121 meldingen).

Op de meldkamer is extra personeel ingezet gedurende de hele jaarwisseling om het grote aantal meldingen dat altijd op deze dag binnenkomt, te kunnen verwerken.


Politie

De politie in Hollands Midden heeft haar bijdrage geleverd aan een veilig verloop van de jaarwisseling. Er was nauwe samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten. De nacht is voor de politie grotendeels rustig verlopen.

Op oudejaarsavond werd in Alphen aan den Rijn een politieagent bekogeld met zwaar vuurwerk. De agent is niet gewond geraakt.

In Katwijk is de ME ingezet omdat hulpverleners werden bekogeld met zwaar vuurwerk en stenen. Na de inzet van de politie keerde de rust terug.

In Moerkapelle was een samenscholing van een grote groep jongeren die een brand hadden gesticht. Onder begeleiding van de ME heeft de brandweer deze buitenbrand geblust.


Geneeskundige hulpverlening

Over het geheel genomen was het tussen 22.00 en 05.00 uur rustiger dan vorig jaar bij de drie ziekenhuizen en drie huisartsen posten in de regio.

Het valt op dat de ziekenhuizen LUMC, Alrijne en Groene Hart gezamenlijk geen slachtoffers voor letsel als gevolg van vuurwerk in behandeling hebben genomen. Vorig jaar zijn er in totaal 17 slachtoffers van vuurwerk in behandeling genomen. De beoogde ontlasting van de zorg door het verbod op vuurwerk is hiermee in Hollands Midden bereikt. Daarbij zijn wel 2 slachtoffers met brandwonden en 2 personen na een vechtpartij behandeld. Het aantal slachtoffers van dronkenschap was in totaal 7. Vanwege valpartijen met de fiets en andere wonden en fracturen zijn 9 personen op de spoedeisende hulp behandeld.

Gedurende de nacht zijn meerdere COVID of verdenking op COVID patiënten met benauwdheidsklachten bij de spoedeisende hulp binnen gebracht.

Op de huisartsenposten zijn in de nieuwjaarsnacht in totaal 17 personen behandeld voor letsel die in verband kunnen worden gebracht met de jaarwisseling. Hieronder bevonden zich 5 vuurwerkslachtoffers en 2 slachtoffers van een valpartij met de fiets en slachtoffers van een vechtpartij en alcohol.


Controles vuurwerkverkooppunten door omgevingsdiensten

De twee omgevingsdiensten binnen de veiligheidsregio Hollands Midden (Omgevingsdienst West-Holland en Midden-Holland) controleren jaarlijks de opslag en verkoop van vuurwerk door bedrijven. Door het tijdelijk verbod op de verkoop, het bezit, het vervoer en het afsteken van consumentenvuurwerk was de mogelijkheid tot verkoop van vuurwerk dit jaar beperkt tot fop- en schertsvuurwerk. Door de afgekondigde lockdown was ook de verkoop van dit type vuurwerk beperkt tot supermarkten en bouwmarkten.

De toezichthouders van de omgevingsdiensten hebben al in oktober de vuurwerkverkooppunten gecontroleerd op de eisen uit het vuurwerkbesluit. Alle verkooppunten voldeden aan de gestelde eisen, er zijn geen overtredingen geconstateerd. Met de ondernemers is afgesproken het aanwezige vuurwerk af te voeren voor 1 december. Begin december hebben de toezichthouders geconstateerd dat alle betrokken ondernemers aan deze afspraak hebben voldaan.

Tijdens de vuurwerkverkoopdagen (28, 29 en 31 december) hebben de toezichthouders de verkooppunten nogmaals bezocht. Door een ondernemer werd weliswaar geadverteerd voor vuurwerkverkoop, maar was dit in handen van een supermarkt. Een andere ondernemer is aangesproken op de verkoop van fop- en scherts vuurwerk waarna dit door de plaatselijke supermarkt is overgenomen.


Voorlopig overzicht aantal incidenten tijdens de jaarwisseling 2020-2021 (gemeten* van 31-12-2020 22.00 uur tot 01-01-2021 05.00 uur)

*Onderstaand overzicht met voorlopige incidentcijfers van Brandweer Hollands Midden en Politie Eenheid Den Haag zijn van toepassing op Veiligheidsregio Hollands Midden in genoemd tijdvak. De Landelijke Eenheid van de politie en Brandweer Nederland publiceren later op de dag het totaal landelijk beeld binnen een breder tijdvak (31-12-2020 08:00 tot 01-01-2021 08:00).

Alphen aan den Rijn 
Brandweer: 1 melding van een caravan in brand. 19 meldingen voor meestal container- en kleine (afval)branden. Op oudejaarsmiddag is groot opgeschaald vanwege een vuurwerkexplosie in een flatwoning. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 15 meldingen)

Politie: 26 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 27 incidenten)

Bodegraven-Reeuwijk 
Brandweer: 4 meldingen voor meestal container- en kleine (afval)branden. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 4 meldingen).

Politie: 5 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2019-2020 geen jaarwisseling gerelateerde incidenten).

Gouda 
Brandweer: 1 melding voertuigbrand. 14 meldingen voor meestal container- en kleine (afval)branden. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 12 meldingen).

Politie: 6 jaarwisseling gerelateerde incidenten (jaarwisseling 2019-2020 totaal 5 incidenten).

Hillegom 
Brandweer: 2 meldingen waarvan 1 voor een afvalbrand. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 4 meldingen).

Politie: 1 jaarwisseling gerelateerd incident. (jaarwisseling 2019-2020 geen jaarwisseling gerelateerde incidenten).

Kaag en Braassem 
Brandweer: geen meldingen. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 1 melding).

Politie: 3 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 2 incidenten).

Katwijk
Brandweer: 6 meldingen voor (meestal) container- en kleine (afval)branden. 1 melding voor een woningbrand (jaarwisseling 2019-2020 totaal 18 meldingen).

Politie: 29 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 3 incidenten).

Krimpenerwaard 
Brandweer: 2 meldingen voertuigbrand. 4 meldingen voor (meestal) container- en kleine (afval)branden. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 5 meldingen).

Politie: 9 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 6 incidenten).

Leiden 
Brandweer: 2 meldingen van een voertuigbrand waarvan 1 auto en 1 scooter. 37 meldingen voor (meestal) container- en kleine (afval)branden. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 46 meldingen)

Politie: 21 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 25 incidenten)

Leiderdorp
Brandweer: 5 meldingen voor (meestal) container- en kleine (afval)branden. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 5 meldingen)

Politie: geen jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 6 incidenten)

Lisse 
Brandweer: geen meldingen. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 1 meldingen)

Politie: 7 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 2 incidenten)

Nieuwkoop
Brandweer: geen meldingen. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 1 meldingen)

Politie: 4 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 3 incidenten)

Noordwijk
Brandweer: 7 meldingen voor kleine (afval)branden. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 3 meldingen)

Politie: 3 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 7 incidenten)

Oegstgeest
Brandweer: 1 melding voor een afvalbrand. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 1 meldingen)
Politie: 4 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2019-2020 geen jaarwisseling gerelateerde incidenten)

Teylingen
Brandweer: 3 meldingen waarvan 2 meldingen voor kleine (afval)branden. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 5 meldingen)

Politie: 4 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 5 incidenten)

Voorschoten
Brandweer: 5 meldingen voor kleine (afval)branden. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 4 meldingen)

Politie: 4 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 2 incidenten)

Waddinxveen
Brandweer: 4 meldingen voor container- en kleine (afval)branden. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 7 meldingen)

Politie: 3 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 4 incidenten)

Zoeterwoude
Brandweer: 1 melding voor een afvalbrand. (jaarwisseling 2019-2020 geen meldingen)

Politie: 2 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2019-2020 geen jaarwisseling gerelateerde incidenten)

Zuidplas
Brandweer: 2 meldingen voor kleine (afval)branden. De brandweer had deze snel onder controle. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 3 meldingen)

Politie: 4 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2019-2020 totaal 9 incidenten)