12e Noodverordening COVID-19 VRHM van kracht

Vanaf zondag 20 september 2020 om 18:00 uur geldt de ‘12e noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden’. Het gaat niet goed met het aantal coronabesmettingen in ons land. Hollands Midden is een van de zes regio’s waar het aantal besmettingen het snelst toeneemt. Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan worden de geldende maatregelen verscherpt.

De belangrijkste basisregels blijven gelden: houd 1,5 meter afstand van elkaar, vermijd drukte en pas de hygiëneregels toe. Wie klachten heeft, blijft thuis en laat zich testen. In Hollands Midden en de omliggende regio’s zijn de maatregelen aangescherpt. Ten opzichte van de vorige noodverordening is een aantal wijzigingen doorgevoerd:

Verscherping maatregelen eet- en drinkgelegenheden


Voor de eet- en drinkgelegenheden geldt er een maximum sluitingstijd. Dat geldt ook voor  gelegenheden waar eten en drinken kan worden afgehaald.

 • Bij eet- en drinkgelegenheden stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01:00 uur sluiten deze gelegenheden.
 • Eet- en drinkgelegenheden zijn tussen 01:00 uur en 06:00 uur gesloten voor bezoekers. Specifieke ochtendhoreca mag openen vanaf 04:00 uur.
 • Voor eet- en drinkgelegenheden waar eten en drinken kan worden afgehaald voor gebruik elders dan ter plaatse, geldt dat zij geopend mogen blijven tot 02:00 uur mits bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Het is voor deze gelegenheden verboden om na 01:00 uur alcohol te verstrekken voor gebruik ter plaatse (bijvoorbeeld tijdens het wachten op de bestelling) én voor gebruik elders dan ter plaatse.
 • Als een eet- en drinkgelegenheid niet uitsluitend een afhaalfunctie heeft, geldt voor het gebruik van het restaurant of terras de hoofdregel dat na 00.00 uur geen nieuwe gasten mogen worden toegelaten en dat het restaurant en het terras om 01.00 uur dicht is. Uitsluitend voor de afhaalfunctie mag de eet- en drinkgelegenheid na 0:00 uur nog bezoekers ontvangen. Om 02.00 uur dient de eet- en drinkgelegenheid ook voor de afhaalfunctie gesloten te zijn.
 • Onder eet- en drinkgelegenheden wordt mede verstaan coffeeshops, shisha-lounges, bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen, sportkantines en stripclubs.

Verbod op gezelschappen (binnen en buiten) van meer dan 50 personen


Het is niet toegestaan om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte. Dit geldt zowel binnen als buiten. Deze maatregel is ingesteld omdat als je ‘bij elkaar hoort’ het moeilijker is afstand houden van de mensen met wie je samen bent dan van anderen. In gezelschappen ontstaan sneller een groter aantal contactmomenten dan tussen mensen die niet tot hetzelfde gezelschap behoren.

Een gezelschap is, in aansluiting op het spraakgebruik, de persoon of de personen met wie  men samen is, al dan niet in aanwezigheid van anderen die niet tot het gezelschap behoren. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van “zich ophouden in een gezelschap” is het in ieder geval van belang of de personen bij elkaar horen vanuit het oogpunt van de relatie (bijvoorbeeld familie, een vriendengroep, een reisgezelschap een sportteam of leden van een vereniging die gezamenlijk een ruimte bezoeken), of de aard van de gelegenheid (bijvoorbeeld een bruiloft, verjaardagsfeest of borrel voor genodigden).

Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen van kracht, zoals:

 • demonstraties, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
 • het in gemeenschap met anderen belijden van godsdienst of levensovertuiging;
 • uitvaarten;
 • de beoefening van theater, dans of muziek in de vorm culturele uiting;
 • de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • de uitoefening van het verenigingsrecht.

Meldplicht voor organisaties voor samenkomsten van meer dan 50 personen

VRHM-Banner-Meldplicht samenkomsten


Voor organisaties die samenkomsten organiseren voor meer dan 50 personen geldt een meldplicht, zowel binnen als buiten. De organisator wijst iemand aan die toezicht houdt op het naleven van de coronamaatregelen tijdens de samenkomst. Deze meldplicht geldt niet voor:

 1. Eet- en drinkgelegenheden met een horeca-vergunning, tenzij het gaat om een besloten feest of partij;
 2. Samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met maximaal 100 personen per zelfstandige ruimte;
 3. Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
 4. Samenkomsten van personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;
 5. Een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
 6. Detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen en daarmee vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers; en
 7. Onderwijsinstellingen.

Organiseert u een samenkomst met meer dan 50 personen? Dan kunt u deze uiterlijk 48 uur van te voren melden via het online meldingsformulier.

Specifieke regionale extra maatregelen


Voorzitters van veiligheidsregio’s krijgen de mogelijkheid om regionaal extra specifieke maatregelen te nemen. Uit analyse van de GGD blijkt dat in de Veiligheidsregio Hollands Midden veruit de meeste besmettingen in de privésfeer plaatsvinden. Op de privésfeer van inwoners heeft de veiligheidsregio weinig directe invloed. Extra geboden of verboden zijn daarom in de Veiligheidsregio Hollands Midden, in aanvulling op de bovenstaande verscherpingen, momenteel nog niet aan de orde.
Wel worden er maatregelen getroffen om de urgentie van de geldende  maatregelen, meer dan ooit,  zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen. We moeten met elkaar scherp blijven op de basismaatregelen die onverminderd van kracht blijven. De contacten met de verschillende doelgroepen worden de komende periode sterk geïntensifieerd. Met hulp van velen, zoals gemeenten, besturen en medewerkers van vele verschillende maatschappelijk betrokken organisaties willen we de urgentie van deze boodschap kracht bijzetten en laten doordringen tot in de haarvaten van de samenleving. Zo krijgen we deze boodschap zo goed mogelijk achter iedere voordeur. We moeten het samen blijven doen, samen volhouden en samen de schouders er onder blijven zetten. Want alleen samen krijgen we het virus onder controle.

De specifieke regionale extra maatregelen waarop de Veiligheidsregio Hollands Midden zich richt zijn benoemd in de onderstaande publicatie van vrijdag 18 september 20:26 uur/

Hier vindt u de volledige tekst van de 12e noodverordening COVID-19 Hollands Midden.
Hier vindt u het online meldingsformulier voor meldingsplichtige samenkomsten in de Veiligheidsregio Hollands Midden.