Informatie coronavirus

Veiligheidsregio Hollands Midden houdt de ontwikkeling met betrekking tot het coronavirus (COVID-19) nauwlettend in de gaten en volgt de actuele updates en adviezen van het RIVM, GGD en GHOR.

Informatie coronavirus

Nieuwe banner corona

Veiligheidsregio Hollands Midden houdt de ontwikkeling met betrekking tot het coronavirus (COVID-19) nauwlettend in de gaten en volgt de actuele updates en adviezen van het RIVM, GGD en GHOR.

De belangrijkste maatregelen die het RIVM adviseert tegen griep zijn:

  • Schud geen handen;
  • Was je handen regelmatig;
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het landelijk publieksinformatienummer: 0800-1351.

Ook kun je terecht bij onderstaande websites van de Rijksoverheid en het RIVM.

Nationale Crisisstructuur actief voor coronavirus

De situatie rondom het nieuwe coronavirus vraagt om een optimaal flexibele en wendbare crisisorganisatie van de rijksoverheid die bestuurlijk en operationeel snel en slagvaardig kan handelen. De Nationale Crisisstructuur is om die reden sinds enkele weken geactiveerd. De minister van Justitie en Veiligheid is de coördinerend minister op het gebied van crisisbeheersing. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) geeft invulling aan deze coördinerende verantwoordelijkheid van de minister. Lees hier het laatste nieuws van de NCTV.