Multidisciplinaire inzetevaluator

Uit ieder incident valt te leren. Het is daarom belangrijk om de GRIP-incidenten die in de Veiligheidsregio Hollands Midden plaatsvinden te evalueren. In de huidige pool is ruimte voor nieuwe evaluatoren.

Multidisciplinaire inzetevaluator

Uit ieder incident valt te leren. Het is daarom belangrijk om de GRIP-incidenten die in de Veiligheidsregio Hollands Midden plaatsvinden te evalueren. In de huidige pool is ruimte voor nieuwe evaluatoren.

Wij zijn op zoek naar tweepersonen voor de functie van:

Multidisciplinaire inzetevaluator

De afdeling Crisisbeheersing van de VRHM is verantwoordelijk voor het evaluatieproces na een GRIP-incident. Het uitvoeren van evaluaties wordt gedaan door evaluatoren uit een bredere (multidisciplinaire) evaluatorenpool. Als multidisciplinaire inzetevaluator ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren van een interne evaluatie en het terugkoppelen van resultaten aan de organisatie. Je werkt vanuit een poule met evaluatoren. Als het besluit is genomen dat er een interne evaluatie plaatsvindt, dan zal de poule hiervoor benaderd worden. Een evaluatie wordt uitgevoerd door maximaal twee evaluatoren en kost ongeveer 40 – 80 uur aan capaciteit. Als evaluator voer je minimaal één evaluatie per jaar uit. Voor je activiteiten als evaluator word je door je eigen werkgever beschikbaar gesteld. De verwachting is dat je per jaar hier tussen de 60 tot 100 uur aan kwijt bent (minimaal één evaluatie plus bijscholing en bijeenkomsten met de poule). Deze uren vallen onder de reguliere werktijd. Daarom is het noodzakelijk als je interesse hebt dit af te stemmen met je leidinggevende.

De gewenste competenties

Je bezit sterke communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk. Je bent analytisch en kunt goed verbanden leggen. Je hebt het vermogen om onafhankelijk te werken en bent niet afhankelijk van het belang van anderen. Je werkt integer en kan kritisch denken. Je hebt kennis van de hoofdstructuur en operationele werkwijze bij GRIP-incidenten. Ervaring met evalueren is een pré.

Wij bieden

  • Een opleiding tot evaluator en periodieke bijscholingen.
  • Invloed op het verbeteren van de crisisorganisatie vanuit jouw rol.
  • Een poule van enthousiaste professionals met ruimte voor jouw inbreng.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Corinne van Weel, coördinator multi inzetevaluatie, bereikbaar via telefoonnr.: 06 51 00 82 31 of Hanneke Bergsma, afdelingsmanager Crisisbeheersing, bereikbaar via telefoonnr.: 06 51 00 84 67.

Interesse?

Je kunt reageren tot en met 1 maart en je motivatiebrief en CV mailen aan personeel@brandweer.vrhm.nl onder vermelding van: ‘2020-12 Vacature Multidisciplinaire inzetevaluator’.

Opleiding

De kandidaat die in aanmerking komt voor de functie dient de opleiding multi inzetevaluator van het IFV te volgen. Deze opleiding duurt twee dagen.