Senior Adviseur crisisbeheersing

Samen sterk voor meer veiligheid!

De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is één van de vijfentwintig veiligheidsregio’s van Nederland. Hollands Midden telt ruim 770.000 inwoners en een oppervlakte van 782 km² verstedelijkt en landschappelijk gebied.

Senior Adviseur crisisbeheersing

Samen sterk voor meer veiligheid!

De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is één van de vijfentwintig veiligheidsregio’s van Nederland. Hollands Midden telt ruim 770.000 inwoners en een oppervlakte van 782 km² verstedelijkt en landschappelijk gebied.

De VRHM werkt samen met achttien gemeenten, GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio), brandweer, politie en andere partners aan een veilige samenleving. Onze kerntaken zijn brandweerzorg, risico- en crisisbeheersing en rampenbestrijding in de regio. De organisatie bestaat uit circa 1400 medewerkers, waarvan 1000 brandweervrijwilligers (45 kazernes).

Voor het versterken van de afdeling Crisisbeheersing, zoeken wij een bedreven en enthousiaste

Senior Adviseur Crisisbeheersing 24 uur per week, Leiden

De afdeling Crisisbeheersing is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van crisisbeheersing zoals beleidsvorming, operationele planvorming en OTO-activiteiten (opleiden, trainen en oefenen). Daarnaast organiseert de afdeling de coördinatie en leiding van grootschalige incidenten/crises, inclusief informatiemanagement. Specialistische taken van de afdeling zijn risico- en crisiscommunicatie en de coördinatie van GRIP-evaluaties. Met het zojuist opstelde nieuwe regionaal beleidsplan (2020-2023) zetten wij sterk in op verbetering en doorontwikkeling van het vakgebied, waarbij we ook de nieuwe risicothema’s zoals klimaatadaptatie, cyberveiligheid, energietransitie en continuïteit van de maatschappij verder vorm gaan geven. Deze nieuwe thema’s hebben ook invloed op onze werkwijze in crisissituaties. Wat precies, dat onderzoeken we nog. Denk jij dat jij hier het verschil in kan maken? Dan zoeken wij jou!

Zomaar een dag

"Je start vandaag met een overleg met collega's van de brandweer, politie, geneeskundige dienst, omgevingsdienst en gemeente. Uit een risicoanalyse in samenwerking met de omgevingsdienst blijkt dat we ons beter zouden moeten voorbereiden op een specifiek risico-object in onze regio. Wat of hoe? Dat ga je door middel van een integrale werkwijze met alle partijen aan tafel vormgeven. De belangen lopen behoorlijk uiteen, maar je hebt vertrouwen in een constructieve bijdrage van iedereen.

Na afloop zijn diverse partijen met ‘huiswerk’ vertrokken. Jij gaat nog goed nadenken hoe je de gemeente en de omgevingsdienst wat dichter bij elkaar kunt krijgen. Het is nog best wel ingewikkeld.

Hierna ga je terug naar je werkplek om verder te werken aan je advies aan de directeur veiligheidsregio hoe de landelijke structuur met betrekking tot hoog water risico’s verder vorm moet krijgen. Er zijn zoveel partijen bij betrokken dat men door de bomen het bos niet meer ziet. De directeur verwacht van jou een goed onderbouwd advies waarmee hij voor de dag kan komen. Eind van de week zit de RDVR weer bij elkaar om hierover te discussiëren. Jij hebt met de collega’s uit de buurregio’s en met de collega’s van de waterschappen al wat opties doorgenomen: je weet al wat je wilt adviseren, nu nog goed verwoorden.

Tijdens de lunch ontmoet je voor het eerst een collega van de afdeling Risicoduiding. Jullie komen samen tot de conclusie dat het handig is om eens een afspraak te maken over het thema cyberveiligheid vanuit jullie beider vakgebieden. Vervolgens stap je in de auto en rijd je naar het OM in Den Haag. Als accounthouder vanuit de afdeling Crisisbeheersing heb je minimaal 2x per jaar een afspraak met elkaar om lopende zaken door te nemen. Na afloop vind je het toch weer verrassend hoeveel je weer met elkaar te bespreken had. Goed dat zo’n afspraak gewoon staat en doorgaat ook al lijkt het alsof er niet zoveel te bespreken is. De alarmering van het OM moet toch beter geregeld worden, zoals het nu gaat is niet meer van deze tijd. Hierna ga je naar huis. Morgenochtend heb je een training voor je piketfunctie in het ROT, je wilt nog even wat zaken voorbereiden. Je rijdt tevreden naar huis na deze volle en mooie dag. Stiekem ben je al met je gedachte bij morgenmiddag: jouw stuk over een vernieuwde crisisorganisatie wordt besproken in de Veiligheidsdirectie. Je hoopt dat ze mee kunnen gaan in jouw vooruitstrevende ideeën op dit vlak. Je glimlacht en hebt er eigenlijk alle vertrouwen in. Nu eerst lekker naar huis! "

Wat ga je doen?

 • Je adviseert over complexe vraagstukken op meerdere samenhangende vakgebieden binnen het domein van de crisisbeheersing. Hiertoe heb je contact met de vaste partners (o.a. politie, GHOR, gemeenten, defensie, etc.) en met andere partners uit het netwerk (omgevingsdiensten, waterschappen, energiesector etc.). Met oog voor de verschillende belangen, weet je te komen tot een breed gedragen resultaat. Dit betreft niet alleen gevraagde adviezen. Ongevraagde adviezen zouden wel eens de beste kunnen zijn;
 • Je signaleert risico´s, verbeter- en/of knelpunten, zowel op de inhoud van het vakgebied alsook in de werkprocessen;
 • Je initieert, formuleert en operationaliseert (meer-)jaarprogramma´s, projecten en plannen. Hierbij treed je met name op als projectleider bij de meer complexe projecten, waarbij de belangen niet altijd met elkaar overeenkomen;
 • Je ontwikkelt en implementeert en operationaliseert beleids- en beheerinstrumenten, kaders en programma’s ter optimalisering van de crisisbeheersing. Dit kan zowel op het gebied van de crisisorganisatie (de hoofdstructuur), planvorming alsook op het gebied van OTO zijn. De actualiteit kan hierin je agenda bepalen;
 • Je signaleert, volgt en evalueert ontwikkelingen op het vakgebied van crisisbeheersing en verricht onderzoek. Daarnaast vertaal je deze ontwikkelingen in overleg met betrokken partijen (netwerkpartners) naar toepasbaarheid in de veiligheidsregio;
 • Je verzorgt afstemming en evaluatie op doeltreffendheid en doelmatigheid.

De gewenste functie-eisen en competenties

 • Je hebt aantoonbaar WO werk- en denkniveau; en een opleiding op een relevant taakveld bijv. bestuurskunde of crisismanagement;
 • Je hebt eventueel relevante aanvullende opleidingen of bent bereid deze te volgen bijvoorbeeld specialist operationele voorbereiding;
 • Je hebt kennis op het gebied van de hoofdstructuur van de crisisbeheersing, openbaar bestuur, projectmanagement en wet- en regelgeving;
 • Je hebt 10 jaar relevante werkervaring op het gebied van beleidsontwikkeling en advisering en kennis op het gebied van de hoofdstructuur van de crisisbeheersing.

Vaardigheden

Je bent een netwerker en weet verbinding te leggen met uiteenlopende partijen. Je signaleert en analyseert problemen. Je bent in staat te luisteren naar de belangen van andere partijen en vindt een weg hoe hiermee om te gaan in het brede werkveld van de crisisbeheersing. Je kan makkelijk afstand nemen van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Je bent in staat je op de lange termijn te richten en vertaalt informatie naar ideeën voor de toekomst. Je bent in staat anderen te overtuigen.

Wat bieden wij?

 • Een dynamische, uitdagende, en afwisselende, maar vooral heel erg leuke baan!
 • Dagelijks contact met veel verschillende en interessante mensen en organisaties;
 • Veel invloed op het succes van onze organisatie in jouw rol als echte spin in het web;
 • Een fijne werkomgeving van enthousiaste professionals met ruimte voor jouw eigen inbreng;
 • Bij 36 uur per week een salaris van maximaal € 5.410,00 (salarisschaal 11A) bruto per maand;
 • Een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het jaarsalaris. Een budget waarmee je jouw arbeidsvoorwaarden kunt inzetten op een manier die aansluit bij jouw persoonlijke voorkeuren.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Hanneke Bergsma, afdelingsmanager Crisisbeheersing, telefonisch bereikbaar via 06 - 51 00 84 67.

Interesse?

Je kunt reageren tot en met 2 februari 2020 en je motivatiebrief en CV mailen aan personeel@brandweer.vrhm.nl onder vermelding van: ‘2020-05 vacature Adviseur Crisisbeheersing’. De selectiegesprekken worden gepland in de 2e of 3e week van februari 2020.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Voor indiensttreding wordt er een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd.
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.