Jaarwisseling 2019 - 2020

De jaarwisseling in Veiligheidsregio Hollands Midden is druk maar relatief ontspannen verlopen.

Jaarwisseling 2019 - 2020

De jaarwisseling in de Veiligheidsregio Hollands Midden is druk, maar relatief ontspannen verlopen.
In de Veiligheidsregio Hollands Midden is tijdens de jaarwisseling veel inzet gevraagd van de hulpdiensten. Zij hebben veilig hun werkzaamheden kunnen doen. Er hebben zich geen grote of bijzondere incidenten voorgedaan. In de aanloop naar de jaarwisseling hebben gemeenten, politie, brandweer, ambulancedienst en omgevingsdiensten zich op verschillende scenario’s voorbereid, waardoor zij de drukte goed aan konden.

Brandweer

Voor Brandweer Hollands Midden is de jaarwisseling druk maar relatief ontspannen verlopen. Over het algemeen heeft de brandweer haar werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren.

Er zijn in totaal 134 meldingen afgehandeld ten opzichte van 142 meldingen tijdens de jaarwisseling 2018-2019 (gemeten in de tijdsperiode 22.00 – 5.00 uur). De brandweer is in de meeste gevallen uitgerukt voor kleinere buitenbranden (met name containerbranden en ‘vreugdevuren’). Met name vanaf het tweede deel van de middag was het druk (tussen 12.00 en 22.00 uur: 47 meldingen afgehandeld).

Dit jaar hebben zich geen grote of bijzondere incidenten voorgedaan in Hollands Midden. Wel is de brandweer een aantal keren gealarmeerd voor gebouw- en voertuigbranden. In alle gevallen had de brandweer de situatie snel onder controle.

In Leiden zijn tot 3:30 uur extra brandweervoertuigen samen met politie en gemeente actief geweest om zo snel kleine buitenbranden veilig te blussen en op te ruimen. Deze zogenaamde ‘treintjes´ hebben 40 meldingen afgehandeld (onderdeel van de in totaal 134 meldingen).

Op de meldkamer is extra personeel ingezet gedurende de hele jaarwisseling om het grote aantal meldingen dat altijd op deze dag binnenkomt, te kunnen verwerken.

Voor het eventueel verlenen van bijstand aan buurregio’s stonden extra brandweervoertuigen standby. De inzet van deze voertuigen was niet nodig.


Politie

Ook dit jaar heeft de politie in de regio Hollands Midden haar bijdrage geleverd aan een feestelijk verloop van oud en nieuw. De samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten verliep goed. Het aantal incidenten op het gebied van de handhaving van de openbare orde ligt iets hoger dan vorig jaar, maar er zijn geen grootschalige ordeverstoringen of bijzondere incidenten geweest.

Er zijn diverse aanhoudingen verricht voor o.a. het afsteken van (illegaal)vuurwerk, vernielingen, mishandeling en bedreiging.

In Waddinxveen raakte een agent licht gewond. Hij liep af op een groep jongeren die stond op het Raadhuisplein. De groep jongeren rende weg, waarop de agent de achtervolging inzette. Daarbij kreeg de agent een duw waardoor hij ten val kwam. Hij is behandeld aan zijn verwondingen, maar hoefde niet vervoerd te worden naar het ziekenhuis.


Geneeskundige hulpverlening

Voor de zorgverlening door de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden was het een relatief rustige nacht. Er werd uitgerukt voor de gevolgen van drank- en drugsgebruik, niet voor vuurwerkletsel. De beschikbare capaciteit op de Meldkamer Ambulancezorg was voldoende om alle meldingen op te vangen.

De spoedeisende hulp van het Alrijne ziekenhuis ervaarde een drukkere nacht dan voorgaande jaren, met name door slachtoffers van dronkenschap en slachtoffers met vuurwerkletsel. Voor de spoedeisende hulp in het LUMC en het Groene Hart Ziekenhuis was deze nacht vergelijkbaar met vorig jaar. De ziekenhuizen LUMC, Alrijne en Groene Hart hebben gezamenlijk voor letsel als gevolg van vuurwerk 18 en vechtpartij 5 personen behandeld. Het aantal slachtoffers van dronkenschap is tot 05.00 uur 15. De extra voorzieningen die de ziekenhuizen hadden getroffen waren voldoende.

Op de huisartsenposten zijn tot 05:00 uur in de nieuwjaarsnacht 39 personen behandeld voor letsel die in verband kan worden gebracht met de jaarwisseling. Voor de Huisartsenpost Midden Holland en Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland was de jaarwisseling rustiger dan vorig jaar. De Doktersdienst Duin- en Bollenstreek zag een toename van het aantal slachtoffers van dronkenschap en slachtoffers met vuurwerkletsel.

Voor de jaarwisseling zijn met de politie en het OM afspraken gemaakt over het doen van aangifte van agressie, geweld e.d. gedurende de jaarwisseling. Er is tot 05:00 uur geen sprake geweest van extreme agressie/extreem geweld tegen zorgverleners.


Controles vuurwerkverkooppunten door omgevingsdiensten

De twee omgevingsdiensten in de veiligheidsregio Hollands Midden (Omgevingsdienst West-Holland en Midden-Holland) controleren jaarlijks de opslag en verkoop van vuurwerk door bedrijven. De inspecteurs controleren in de maand vóór de verkoop of de sprinklers, brandmeldinstallaties en bewaarplaatsen voldoen aan de wettelijke eisen. Tijdens deze voorcontroles en de controles op de verkoopdagen hebben de inspecteurs intensief contact met de betrokken ondernemers. In totaal gaat het dit jaar om 72 vuurwerkverkooppunten in de regio. Omgevingsdienst West-Holland controleert in Holland Rijnland 39 vuurwerkverkooppunten. Midden-Holland controleert 33 ondernemers in de regio Midden-Holland.

De Omgevingsdienst West-Holland heeft twaalf overtredingen geconstateerd. Deze overtredingen zijn voor de vuurwerkverkoopdagen nog allemaal verholpen. De ondernemers in Midden-Holland hielden zich goed aan de voorschriften, hier en daar wat kleine aanpassingen maar er waren geen overtredingen.

Tijdens de vuurwerkverkoopdagen (28, 29 en 31 december 2019) bezochten de inspecteurs de vuurwerkverkooppunten meerdere keren. Ze controleerden voornamelijk op gedragsvoorschriften; of ondernemers het vuurwerk op de juiste manier opslaan en of er geen gevaarlijke situaties konden ontstaan. In West-Holland waren dertien overtredingen, het ging hierbij om zaken als een te smal gangpad en vuurwerk dat te hoog of buiten het bereik van de sprinkler was opgestapeld. Deze overtredingen zijn tijdens de vuurwerkverkoopdagen nog allemaal verholpen. Daarnaast kregen twee verkooppunten een dwangsom opgelegd, omdat vuurwerk buiten de kluis stond opgeslagen, waarvan één een proces verbaal kreeg vanwege de grote hoeveelheid vuurwerk. In Midden-Holland hielden de ondernemers zich goed aan de voorschriften, er waren geen overtredingen.


Voorlopig overzicht aantal incidenten tijdens de jaarwisseling 2019-2020 (gemeten* van 31-12-2019 22.00 uur tot 01-01-2020 05.00 uur)

*De politiecijfers van 2019-2020 wijken in onderstaand overzicht af van die van vorig jaar omdat daarin een ander tijdvak werd gehanteerd (31-12-2018 12:00 tot 01-01-2019 08:00). De voorlopige cijfers uit onderstaand overzicht van Politie Eenheid Den Haag zijn enkel van toepassing op de Veiligheidsregio Hollands Midden in genoemd tijdvak. De Landelijke Eenheid publiceert later op de dag het totaal landelijk beeld met een afwijkend tijdvak (31-12-2019 08:00 tot 01-01-2020 08:00).

Alphen aan den Rijn
Brandweer: 3 meldingen van voertuigbranden waarbij in totaal 4 voertuigen betrokken zijn geweest. 12 andere meldingen voor meestal container- en kleine (afval)branden. In Benthuizen heeft brand gewoed in een schuur achter een woning. (jaarwisseling 2018-2019 23 meldingen)

Politie: 27 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2018-2019 44 incidenten)

Bodegraven-Reeuwijk
Brandweer: 4 meldingen voor meestal container- en kleine (afval)branden. In Reeuwwijk is schuur uitgebrand. (jaarwisseling 2018-2019 8 meldingen)

Politie: geen jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2018-2019 9 incidenten)

Gouda
Brandweer: 1 melding voertuigbrand. Hierbij waren twee voertuigen betrokken. 11 meldingen voor meestal container- en kleine (afval)branden. (jaarwisseling 2018-2019 8 meldingen)

Politie: 5 jaarwisseling gerelateerde incidenten (jaarwisseling 2018-2019 15 incidenten)

Hillegom
Brandweer: 4 meldingen voor met name container- en afvalbranden. (jaarwisseling 2018-2019 3 meldingen)

Politie: geen jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2018-2019 7 incidenten)

Kaag en Braassem
Brandweer: 1 melding voertuigbrand. (jaarwisseling 2018-2019 1 melding)

Politie: 2 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2018-2019 4 incidenten)

Katwijk
Brandweer: 18 meldingen voor (meestal) container- en kleine (afval)branden. (jaarwisseling 2018-2019 19 meldingen)

Politie: 3 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2018-2019 32 incidenten)

Krimpenerwaard
Brandweer: 5 meldingen voor (meestal) container- en kleine (afval)branden. (jaarwisseling 2018-2019 5 meldingen)

Politie: 6 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2018-2019 27 incidenten)

Leiden
Brandweer: 46 meldingen voor (meestal) container- en kleine (afval)branden. (jaarwisseling 2018-2019 52 meldingen)

Politie: 25 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2018-2019 46 incidenten)

Leiderdorp
Brandweer: 5 meldingen voor (meestal) container- en kleine (afval)branden. (jaarwisseling 2018-2019 4 meldingen)

Politie: 6 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2018-2019 8 incidenten)

Lisse
Brandweer: 1 melding voor een voertuigbrand. (jaarwisseling 2018-2019 geen meldingen)

Politie: 2 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2018-2019 9 incidenten)

Nieuwkoop
Brandweer: 1 melding voor een containerbrand. (jaarwisseling 2018-2019 1 melding)

Politie: 3 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2018-2019 9 incidenten)

Noordwijk
Brandweer: 3 meldingen voor kleine (afval)branden. (jaarwisseling 2018-2019 6 incidenten)

Politie: 7 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2018-2019 14 incidenten)

Oegstgeest
Brandweer: 1 melding voor een afvalbrand. (jaarwisseling 2018-2019 3 meldingen)
Politie: geen jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2018-2019 8 incidenten)

Teylingen
Brandweer: 5 meldingen voor (meestal) container- en kleine (afval)branden. (jaarwisseling 2018-2019 1 melding)

Politie: 5 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2018-2019 11 incidenten)

Voorschoten
Brandweer: 1 melding voor een voertuigbrand, 3 meldingen voor kleine (afval)branden. (jaarwisseling 2018-2019 4 meldingen)

Politie: 2 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2018-2019 7 incidenten)

Waddinxveen
Brandweer: 6 meldingen voor container- en kleine (afval)branden. 1 melding voor een gebouwbrand. De brandweer had deze snel onder controle. (jaarwisseling 2018-2019 3 meldingen)

Politie: 4 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2018-2019 22 incidenten)

Zoeterwoude

Brandweer: geen meldingen. (jaarwisseling 2018-2019 geen meldingen)

Politie: geen jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2018-2019 3 incidenten)

Zuidplas
Brandweer: 3 meldingen waarvan 2 voor een gebouwbrand. De brandweer had deze snel onder controle. (jaarwisseling 2018-2019 2 meldingen)

Politie: 9 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2018-2019 25 incidenten)