Europese aanbesteding vervanging autoladders gepubliceerd op TenderNed

Vandaag – vrijdag 15 november - is de Europese aanbesteding voor de vervanging van onze autoladders gepubliceerd op TenderNed. Dat betekent dat vanaf vandaag de procedure is gestart om tot een transparante en objectieve gunning te komen.

De daadwerkelijke gunning zal in het eerste kwartaal in 2020 plaatsvinden. Daarna zal de derde fase aanbreken in dit project: de voorbereiding om tot een goede implementatie van de autoladders te komen. Startend met de bouw en eindigend met de "in bedrijfstelling" van de eerste nieuwe autoladder in Hollands Midden.