Convenant ‘Samenwerkingsafspraken Veiligheidsregio Hollands Midden en Rijkswaterstaat’

Donderdag 21 maart ondertekenden de plaatsvervangend voorzitter van Veiligheidsregio Hollands Midden en de Hoofd Ingenieur Directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid een convenant, waarbij is aangegeven dat zij de samenwerking verder willen optimaliseren.

Convenant ‘Samenwerkingsafspraken Veiligheidsregio Hollands Midden en Rijkswaterstaat’

Elkaar kennen en ondersteunen is het motto

Donderdag 21 maart ondertekenden de plaatsvervangend voorzitter van Veiligheidsregio Hollands Midden en de Hoofd Ingenieur Directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid een convenant, waarbij is aangegeven dat zij de samenwerking verder willen optimaliseren. Het document is een vervolg op al eerder gemaakte samenwerkingsafspraken.

Elkaar kennen en ondersteunen is het motto.

Rijkswaterstaat werkt actief samen met de veiligheidsregio’s op het gebied van crisisbeheersing en de voorbereiding hierop. Doelstelling van het convenant is om op regionaal niveau te komen tot heldere en concrete acties om ook daadwerkelijk te realiseren wat met elkaar is afgesproken.

We weten elkaar steeds beter te vinden

Voordat het convenant werd ondertekend is door beide partijen benadrukt hoe belangrijk zij een goede samenwerking vinden. Hans Zuidijk (directeur Veiligheidsregio Hollands Midden): ‘We werken al een aantal jaren goed en actief samen. We weten elkaar steeds beter te vinden niet alleen van beleidsmedewerker tot beleidsmedewerker, maar recent hebben ook de HID en ikzelf een kop koffie gedronken en samen een aantal noties rondom crisisbeheersing gedeeld en we hebben samen naar dit convenant gekeken.’

Denken vanuit wie kan wat het beste.

Sieben van de Poel (HID WNZ) gaf aan dat hij de samenwerking als zeer prettig ervaart en complimenteerde de manier waarop de veiligheidsregio openstaat voor samenwerking: ‘Het aanbod om ook van elkaars kantoor en elkaars spullen gebruik te maken staat. In de koude fase hebben we een heel heldere rolverdeling, maar als het ons gebeurt in de warme fase dan is samenwerken en het denken vanuit wie kan wat het beste, heel essentieel.’

Als je elkaar niet kent in de koude fase

Plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio burgemeester Spies was het hier mee eens: ‘Als je elkaar niet kent en in de koude fase nog nooit dat kopje koffie met elkaar hebt gedronken, dan wordt het in de warme fase ook ingewikkeld.’

Actielijst
Als bijlage van het convenant is een actielijst beschreven, met daarin o.a. concrete afspraken voor het komend jaar. Zo mogen crisisfunctionarissen van RWS deelnemen aan trainingen die door VRHM georganiseerd worden, en andersom komen crisisfunctionarissen van de VRHM naar RWS WNZ. Onlangs hebben de (hoofd)officieren van dienst van Brandweer Hollands Midden in twee dagen kennis mogen maken met de verkeerscentrale in Rhoon en de verkeerspost in Dordrecht.

Elkaar kennen en ondersteunen is het motto.