Jaarwisseling 2018-2019

De jaarwisseling is dit jaar druk verlopen.

Jaarwisseling 2018-2019

De jaarwisseling in Veiligheidsregio Hollands Midden is druk maar relatief ontspannen verlopen.

Brandweer

In de Veiligheidsregio Hollands Midden is tijdens de jaarwisseling veel inzet gevraagd van de hulpdiensten. Zij hebben veilig hun werkzaamheden kunnen doen. In een enkel geval was sprake van een ietwat grimmige sfeer bij het blussen van kampvuren/buitenbranden. Ook is tijdens het blussen van een brand in Moerkapelle de brandweer met volle bierflessen bekogeld waarbij de ME uiteindelijk heeft opgetreden. Verder is deze jaarwisseling vooral op geneeskundig vlakiets drukker verlopen dan afgelopen jaar. In de aanloop naar de jaarwisseling hebben gemeenten, politie, brandweer, ambulancedienst en omgevingsdiensten zich op verschillende scenario’s voorbereid, waardoor zij de drukte goed aan konden.

Politie

De politie heeft het ook druk gehad. In Moerkapelle werd de brandweer gehinderd door een groep van tientallen personen bij het blussen van een brandende aanhanger. Agenten traden op om de groep personen uiteen te drijven. Hierbij werden drie personen aangehouden.

In Leiden kregen agenten omstreeks 00:15 uur een melding van een ontploffing van zwaar vuurwerk aan de Schubertlaan. Door de ontploffing sneuvelde bij twee woningen ruiten en raakten in twee woningen in totaal vijf personen gewond, waaronder vier kinderen. Na onderzoek troffen agenten in een bestelbus en een garagebox een paar honderd kilo illegaal vuurwerk aan. Ook vonden agenten zelf gefabriceerd vuurwerk en ontstekers. Een explosievenspecialist stelde de explosieven veilig. Alles is in beslag genomen. Een 36-jarige man is aangehouden.

In Gouda op de Krugerlaan kreeg de politie omstreeks 04:20 uur een melding dat daar een man met een wapen zou lopen. Agenten zagen de verdachte, een 58-jarige man uit Moerkapelle, met een op een geweer lijkend voorwerp lopen en hielden hem aan. Na onderzoek aan het politiebureau door een wapenexpert bleek het te gaan om een luchtdrukwapen. De man wordt gehoord en krijgt een proces-verbaal.

Geneeskundige hulpverlening

Voor de zorgverlening door de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden was het een drukke nacht. Tussen 22:30 en 01:00 uur werden zij geconfronteerd met 11 vuurwerkslachtoffers waarvan er 8 naar de verschillende ziekenhuizen zijn vervoerd. Evenals voorgaande jaarwisselingen zijn extra ambulances en meldkamercentralisten ingezet. De capaciteit op de Meldkamer Ambulancezorg was voldoende om alle meldingen op te vangen.

Met name de Spoedeisende hulp van het LUMC ervoer een drukkere nieuwjaarsnacht dan voorgaande jaren door met name het groter en ernstig letsel door vuurwerk. De SEH van het Alrijne ervoer niet meer druk dan vorig jaar. De ziekenhuizen LUMC, Alrijne en Groene Hart hebben gezamenlijk voor letsel als gevolg van vuurwerk 17 personen en als gevolg van vechtpartijen 4 personen behandeld. Het aantal slachtoffers van dronkenschap is 6. De extra voorzieningen die de ziekenhuizen hadden getroffen waren voldoende.

Voor de Huisartsenpost Midden Holland, Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland en Doktersdienst Duin- en Bollenstreek was de jaarwisseling ook drukker dan andere. Op de huisartsenposten zijn tot 04.30 uur in de nieuwjaarsnacht 34 personen behandeld voor letsel die in verband kan worden gebracht met de jaarwisseling. Ook voor hen was de extra inzet van medewerkers voldoende. Voor de HAP Leiderdorp geldt dat zij 10 slachtoffers in totaal hebben gehad die alle een combinatie waren van vuurwerk met alcohol of vechtpartij met alcohol.

Voor de jaarwisseling zijn met de politie en het OM afspraken gemaakt over het doen van aangifte van agressie, geweld e.d. gedurende de jaarwisseling. Er is geen sprake geweest van extreme agressie/extreem geweld tegen zorgverleners.

Controles vuurwerkverkooppunten door omgevingsdiensten

De twee omgevingsdiensten in de veiligheidsregio Hollands Midden (West-Holland en Midden-Holland) controleren jaarlijks de opslag en verkoop van vuurwerk door bedrijven. De controles bestaan uit een voorcontrole een maand voor de verkoop, waarbij sprinklers, brandmeldinstallaties en bewaarplaatsen worden gecontroleerd of ze voldoen aan de wettelijke eisen. Zowel tijdens de voorcontroles als tijdens de controles op de verkoopdagen hebben beide diensten intensief contact met betrokken ondernemers. In totaal gaat het dit jaar om 72 vuurwerkverkooppunten in de regio. Omgevingsdienst West-Holland controleert in Holland Rijnland 39 vuurwerkverkooppunten. Midden-Holland controleert 33 ondernemers in de regio Midden-Holland. De Omgevingsdienst West-Holland heeft drie overtredingen geconstateerd, deze hadden betrekking op bouwkundige zaken. Deze overtredingen zijn voor de vuurwerkverkoopdagen nog allemaal verholpen. De ondernemers in Midden-Holland hebben zich goed aan de voorschriften gehouden er waren enkele bijzonderheden en geen overtredingen tijdens de voorcontroles.

Tijdens de vuurwerkverkoopdagen (28, 29 en 31 december 2018) zijn de vuurwerkverkooppunten meerdere keren bezocht. De toezichthouders controleerden voornamelijk op gedragsvoorschriften; of het vuurwerk op de juiste manier werd opgeslagen en of er geen gevaarlijke situaties konden ontstaan. In totaal zijn er in Midden-Holland twee overtredingen tijdens verkoopdagen geconstateerd. In 2017 waren geen overtredingen in die regio. De toezichthouders hebben ook een aantal waarschuwingen gegeven die tijdens de controle direct zijn verholpen door de ondernemer. Denk hierbij aan vuurwerk dat niet op de veilige of juiste plaats stond en het continu open staan van een deur door een defecte dranger.

De Omgevingsdienst West-Holland heeft tijdens de verkoopdagen acht overtredingen geconstateerd. Dit zijn er minder dan in 2017, toen stelde de dienst er twaalf vast. Voorbeelden van overtredingen die de toezichthouders dit jaar constateerden varieerden van een te smal gangpad, vuurwerk binnen handbereik van de kopers en vuurwerk direct tegen de muur. Hierbij zijn alleen waarschuwingen gegeven. Alle overtredingen zijn direct verholpen door de ondernemer.

Aantal incidenten tijdens de jaarwisseling 2018-2019 (brandweer gemeten van 31-12-2018 22.00 uur en 01-01-2019 05.00 uur, politie gemeten van 31-12-2018 12.00u en 01-01-2019 8.00u)

*De politiecijfers van 2017-2018 wijken in onderstaand overzicht af van die van vorig jaar omdat daarin een ander tijdvak werd gehanteerd.*

Alphen aan den Rijn Brandweer: 23 meldingen voor meestal container- en kleine (afval)branden. Opvallend incident: een grote brand in een schuur in Hazerswoude-Dorp. (jaarwisseling 2017-2018 22 meldingen)

Politie: 44 jaarwisseling gerelateerde incidenten (jaarwisseling 2017-2018 51 incidenten)

Bodegraven-Reeuwijk Brandweer: 8 meldingen voor meestal container- en kleine (afval)branden (jaarwisseling 2017-2018 4 meldingen)

Politie: 9 jaarwisseling gerelateerde incidenten (jaarwisseling 2017-2018 9 incident)

Gouda Brandweer: 8 meldingen voor meestal container- en kleine (afval)branden. (jaarwisseling 2017-2018 17 meldingen)

Politie: 15 jaarwisseling gerelateerde incidenten (jaarwisseling 2017-2018 16 incidenten)

Hillegom Brandweer: 3 meldingen voor container- en afvalbranden. (jaarwisseling 2017-2018 5 meldingen)

Politie: 7 jaarwisseling gerelateerde incidenten (jaarwisseling 2017-2018 8 incidenten)

Kaag en Braassem Brandweer: 1 melding buitenbrand. (jaarwisseling 2017-2018 2 meldingen)

Politie: 4 jaarwisseling gerelateerde incidenten (jaarwisseling 2017-2018 10 incidenten)

Katwijk Brandweer: 18 meldingen voor (meestal) container- en kleine (afval)branden en 1 middelbrand op een balkon die snel geblust was. (jaarwisseling 2017-2018 19 meldingen)

Politie: 32 jaarwisseling gerelateerde incidenten (jaarwisseling 2017-2018 33 incidenten)

Krimpenerwaard Brandweer: 5 meldingen voor container- en kleine (afval)branden. (jaarwisseling 2017-2018 4 meldingen)

Politie: 27 jaarwisseling gerelateerde incidenten (jaarwisseling 2017-2018 27 incidenten)

Leiden Brandweer: 52 meldingen voor (meestal) container- en kleine (afval)branden. (jaarwisseling 2017-2018 79 meldingen)

Politie: 46 jaarwisseling gerelateerde incidenten (jaarwisseling 2017-2018 68 incidenten

Leiderdorp Brandweer: 4 meldingen voor (meestal) container- en kleine (afval)branden en een voertuigbrand met ontploffing. (jaarwisseling 2017-2018 10 meldingen)

Politie: 8 jaarwisseling gerelateerde incidenten (jaarwisseling 2017-2018 12 incidenten)

Lisse Brandweer: geen meldingen. (jaarwisseling 2017-2018 2 meldingen)

Politie: 9 jaarwisseling gerelateerde incidenten (jaarwisseling 2017-2018 7 incidenten)

Nieuwkoop Brandweer: 1 melding voertuigbrand. (jaarwisseling 2017-2018 3 meldingen)

Politie: 9 jaarwisseling gerelateerde incidenten (jaarwisseling 2017-2018 7 10 incidenten)

Noordwijk Brandweer: 5 meldingen voor meest container- en kleine (afval)branden (jaarwisseling 2017-2018 6 incidenten)

Politie: 13 jaarwisseling gerelateerde incidenten (jaarwisseling 2017-2018 19 incidenten)

Noordwijkerhout Brandweer: 1 melding voertuigbrand. (jaarwisseling 2017-2018 2 meldingen)

Politie: 1 jaarwisseling gerelateerde incidenten (jaarwisseling 2017-20187 incidenten)

Oegstgeest Brandweer: 3 meldingen voor meest container en kleine afvalbranden (jaarwisseling 2017-2018 2 meldingen)

Politie: 8 jaarwisseling gerelateerde incidenten (jaarwisseling 2017-2018 2 incidenten)

Teylingen Brandweer: 1 melding buitenbrand. (jaarwisseling 2017-2018 2 meldingen)

Politie: 11 jaarwisseling gerelateerde incidenten (jaarwisseling 2017-2018 6 incidenten)

Voorschoten Brandweer: 4 meldingen voor container- en kleine (afval)branden (jaarwisseling 2017-2018 9 meldingen)

Politie: 7 jaarwisseling gerelateerde incidenten (jaarwisseling 2017-2018 6 incidenten)

Waddinxveen Brandweer: 3 meldingen voor container- en kleine (afval)branden. (jaarwisseling 2017-2018 9 meldingen)

Politie: 22 jaarwisseling gerelateerde incidenten (jaarwisseling 2017-2018 31 incidenten)

Zoeterwoude

Politie: 3 jaarwisseling gerelateerde incidenten (jaarwisseling 2017-2018 1 incident)

Zuidplas Brandweer: 2 meldingen voor afvalbrand. (jaarwisseling 2017-2018 3 meldingen)

Politie: 25 jaarwisseling gerelateerde incidenten (jaarwisseling 2017-2018 16 incidenten)