Publieksevenementen

Dat publieksevenementen niet zonder risico's zijn en dat zich in de praktijk ernstige calamiteiten kunnen voordoen, is de afgelopen jaren helaas diverse malen gebleken. Vanuit risicobeheersing heeft de veiligheidsregio een rol bij het bevorderen van de veiligheid bij risicovolle evenementen. Veiligheidsregio Hollands Midden wil een standaard proces voor de vergunningverlening voor evenementen door gemeenten. Dat betekent onder meer: een goede risico-inschatting door gemeenten, tijdig betrekken van de juiste hulpdiensten bij het verkrijgen van een advies en verbetering van de kwaliteit van het advies door hulpdiensten.

Jeroen van den Brakel: ”Dat is maatwerk, het is niet allemaal zwart-wit"
Het verhaal van Jeroen

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Besluit bgbop)

Het besluit bgbop is sinds 1 januari 2018 in heel Nederland van toepassing.

 Besluit bgbop

 

De informatiebladen Brandweer uit het Besluit bgbop:

Op een evenement

Waar kun je op letten tijdens een druk evenement?

  • Kijk altijd waar de nooduitgangen zijn, zodat je weet welke kant je op moet wanneer er iets gebeurt.
  • Ben je met meer mensen? Spreek van tevoren een ontmoetingsplek met elkaar af.
  • Kijk voordat je naar een evenement gaat vooraf op de website of social media pagina van het evenement naar eventuele veiligheidsmaatregelen en naar de weersverwachting.

Wat moet je doen als er paniek uitbreekt?

  • Probeer kalm te blijven, let goed op waar je loopt en ga niet tegen de mensenstroom in.
  • Help elkaar: til kinderen op en help mensen die slecht ter been zijn.
  • Help gevallen mensen overeind.
  • Bel 112. Houd rekening met het uitvallen van telefoonverkeer of overbelasting van de meldkamer tijdens grootschalige evenementen.
  • Volg instructies van hulpdiensten op.

Kader evenementenveiligheid

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft het Kader evenementenveiligheid vastgesteld. Het  kader geef een eenduidig beeld over hoe in de regio met risicovolle evenementen wordt omgegaan. Het helpt gemeenten onder meer bij het classificeren van het risico van evenementen, het aanvragen van advies bij de hulpverleningsdiensten en het verwerken van dit advies in de vergunningverlening.

Het Kader Evenementenveiligheid Hollands Midden is afgeleid van de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid en legt de werkwijze voor de Veiligheidsregio Hollands Midden vast. Bij het kader horen een aantal documenten, zoals een risicoclassificatieformulier, aanvraagformulier voor advies hulpverleningsdiensten, format veiligheidsplan, operationeel plan en evaluatieformulier. Gemeenten moeten het kader in hun eigen gemeente vaststellen. Is dat gebeurd, dan gaan alle gemeenten in Hollands Midden op dezelfde wijze om met risicovolle evenementen.

Evenementenkalender

De gemeenten in Veiligheidsregio Hollands Midden geven jaarlijks aan welke B- en C-evenementen in hun gemeente gepland staan. Deze evenementen worden opgenomen in een regionale evenementenkalender. Hierdoor ontstaat een overzicht voor de hele regio. Dit overzicht is belangrijk voor het omgaan met (schaarse) middelen. Het overzicht laat zien of in een bepaalde periode al een aantal risicovolle evenementen staan gepland, waarbij inzet van hulpdiensten is gewenst. Een gemeente die in dezelfde periode een vergunning wil verlenen weet dat zij waarschijnlijk geen gebruik kan maken van de inzet van politie, brandweer en/of ambulances. De gemeente heeft dan zelf de regie in handen.

Evenementencoördinator

Gemeenten kunnen alle adviesvragen voor vergunningverlening bij een evenementencoördinator aanvragen. Een evenementencoördinator voor de hele Veiligheidsregio Hollands Midden heeft tot voordeel dat gemeenten slechts op een plek hun adviesaanvraag voor de politie, brandweer en GHOR hoeven in te dienen. De gemeenten krijgen dan een gezamenlijk advies van de hulpdiensten retour.

Het Kader Evenementenveiligheid bestaat uit twee delen: deel 1 beschrijft het proces en in deel 2 zijn de bijlagen opgenomen. De bijlagen bestaan uit documenten die in het proces worden gebruikt. Deze documenten zijn omgevormd tot bruikbare formats. De onderstaande formats zijn direct van de website te openen en indien gewenst op te slaan in de eigen werkomgeving.