Risicokaart

Risicokaart

Risicokaart

Risicokaart

De risicokaart geeft een overzicht van risico's in uw omgeving. Op de kaart staan verschillende soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde. De risicokaart vermeldt dertien soorten rampen.

De risicokaart is een belangrijke nieuwe informatiebron voor de overheid. Besturen en overheidsdiensten op gemeentelijk, regionaal en provinciaal niveau kunnen deze informatie gebruiken bij het maken van beleid, nemen van beslissingen en de uitvoering van beleid. De risicokaart kan nuttig zijn bij ruimtelijke ordening, milieu- en vestigingsvergunningen, ruimtelijk beheer en veiligheidsbeleid. Bij het inrichten van woonwijken kan bijvoorbeeld vooraf rekening worden gehouden met mogelijke risico's.

De provincies maken en beheren de risicokaarten voor de inwoners. Dat is een wettelijke taak. De gegevens zijn afkomstig van gemeenten, Rijk en provincies zelf. Kijk voor de risicokaart van de Veiligheidsregio Hollands Midden op de website van Risicokaart.