Regionaal Risicoprofiel

Regionaal Risicoprofiel 2023-2026

RRP 2023-2026

Het Regionaal Risicoprofiel geeft inzicht in de veiligheidsrisico’s van de regio Hollands Midden. Op basis van dit inzicht kan het bestuur van de veiligheidsregio strategisch beleid voeren om de aanwezige risico´s te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke of generieke risico´s voor te bereiden. Dit Risicoprofiel is het vierde Risicoprofiel van Veiligheidsregio Hollands Midden

Energietransitie

VRHM infographic Energietransitie 3-sporen categorien LR

VRHM infographic Energietransitie vergroten

Het onderwerp energietransitie is één van de thema’s uit het Regionaal Risicoprofiel van onze veiligheidsregio. Het is noodzakelijk om risico’s als gevolg van de energietransitie te kennen, te duiden en waar nodig te vertalen naar veiligheidsmaatregelen.

Op basis van het zogenoemde 3 sporen-beleid hebben we stappen gezet om relevante netwerken rondom energietransitie op te bouwen, inhoudelijke kennis te vergaren en deze informatie te delen. Ten behoeve van dit laatste aspect is onder meer een visual energietransitie gemaakt. Hierop is aangegeven welke vormen van energietransitie er zijn en waar zij zich in de regio bevinden.

Het is een tijdsbeeld want de ontwikkelingen volgen zich razendsnel op. We blijven deze ontwikkelingen daarom ook op de voet volgen.

Meer weten over de energietransitie binnen onze veiligheidsregio? Neem contact op met ilse.goossens@vrhm.nl, of ingrid.nieuwenhuis@vrhm.nl.