Regionaal risicoprofiel

Het risicoprofiel geeft inzicht in de veiligheidsrisico’s in de regio Hollands Midden. Op basis van dit inzicht kan het veiligheidsbestuur strategisch beleid voeren om de aanwezige risico´s te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke of generieke risico´s voor te bereiden. Dit risicoprofiel is het derde risicoprofiel van Veiligheidsregio Hollands Midden.

Bekijk de website over het risicoprofiel of download het risicoprofiel als bestand (pdf, 2,95 Mb).