Advisering risicobeheersing

Advisering risicobeheersing

Advisering risicobeheersing

Advisering Risicobeheersing

Bij risicobeheersing gaat het om alle activiteiten die blijvende aandacht voor veiligheid in een vroeg stadium bevorderen. Zo kunnen onveilige situaties zoveel mogelijk worden voorkomen en worden beheerst om schade en leed te beperken. De Veiligheidsregio Hollands Midden adviseert gevraagd en ongevraagd gemeenten, provincies en andere bestuursorganen over risico's. Een belangrijk instrument is advisering over vergunningen op bijvoorbeeld het gebied van bouw, gezondheid, milieu, evenementen en brandveiligheid.

De Veiligheidsregio Hollands Midden verstrekt adviezen over risicobeheersing van grootschalige bouw- en infrastructurele projecten in de regio. Zo is de Veiligheidsregio betrokken bij de verbreding van de A4 bij Leiderdorp, de aanleg van ringweg Oost in Leiden en het HSL-traject.