Grote rampenoefening in Zuid-Holland (2013)

Gemeenten en veiligheidsregio's bereiden zich voor op een mogelijke ramp of crisis. Daarom is er in 2013 een grootschalige crisisoefening gehouden in de provincie Zuid-Holland. Het was de eerste keer dat er in Zuid-Holland een dergelijke grote oefening plaatsvond. In deze oefening, met de naam Samen Sterker!, werkten verschillende crisispartners op het gebied van openbare orde en veiligheid samen om een crisissituatie te bestrijden.

Grote rampenoefening in Zuid-Holland (2013)

Samen Sterker! Bodegraven-Reeuwijk 1
Samen Sterker! Bodegraven-Reeuwijk 2
Samen Sterker! Haaglanden 1
Samen Sterker! Haaglanden 2

Grote interregionale oefening Samen Sterker!

D20131002HH0068

Gemeenten en veiligheidsregio's bereiden zich voor op een mogelijke ramp of crisis. Daarom is er in 2013 een grootschalige crisisoefening gehouden in de provincie Zuid-Holland. Het was de eerste keer dat er in Zuid-Holland een dergelijke grote oefening plaatsvond. In deze oefening, met de naam Samen Sterker!, werkten verschillende crisispartners op het gebied van openbare orde en veiligheid samen om een crisissituatie te bestrijden. Het doel van deze oefening was om procedures op elkaar af te stemmen en te ervaren hoe de verschillende organisaties elkaar aanvullen, zodat we tijdens een daadwerkelijke crisis adequaat kunnen optreden.

Waar werd geoefend in Hollands Midden?

De kans dat het gebeurt is klein, maar het is niet uit te sluiten dat onze gemeenten te maken krijgen met een crisis. Hulpverleningsinstanties en militairen van Defensie helpen de gemeente bij een mogelijke crisis, incident of evacuatie. Een crisis stopt niet aan de regiogrenzen, daarom is het belangrijk om te oefenen met de coördinatie van het regiogrensoverschrijdende optreden.

In Hollands Midden werd in 2013 nagebootst dat in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hoogwater dreigde en inwoners moeten evacueren. Door een vloedgolf lag een bus met inzittenden in het water. De Brandweer, Reddingsbrigade Nederland en Defensie redden en evacueerden slachtoffers. De gemeente richtte een opvangcentrum in voor de slachtoffers. Medewerkers van de gemeente, het Nederlandse Rode Kruis en Defensie zorgden voor deze eerste opvang. Tijdens de oefening gingen militairen het zogenaamde ontruimde gebied van Bodegraven-Reeuwijk bewaken. Onder toezicht van het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden gingen de militairen dijken bewaken en twee coupures (gaten in dijken) sluiten. Tijdens de hele week (overdag en 's nachts) waren veel militairen in Bodegraven-Reeuwijk aanwezig.

Defensie bouwde op het voormalige militair Vliegveld Valkenburg een militair Hospitaal. Het hospitaal was bedoeld voor de opvang en verzorging van(oefen) gewonden die tijdens het scenario in de vier Veiligheidsregio's gingen vallen. In Lekkerkerk werd een complete logistieke basis opgebouwd voor de verzorging van de militairen en civiele partners in de oefening.

Door een oefening als deze zijn wij beter voorbereid op een dergelijke calamiteit. Hierdoor kunnen wij ook beter zorgen voor uw veiligheid.