Kader evenementenveiligheid

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft het Kader evenementenveiligheid vastgesteld.

Kader evenementenveiligheid

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft het Kader evenementenveiligheid vastgesteld. Het  kader geef een eenduidig beeld over hoe in de regio met risicovolle evenementen wordt omgegaan. Het helpt gemeenten onder meer bij het classificeren van het risico van evenementen, het aanvragen van advies bij de hulpverleningsdiensten en het verwerken van dit advies in de vergunningverlening.

Het Kader Evenementenveiligheid Hollands Midden is afgeleid van de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid en legt de werkwijze voor de Veiligheidsregio Hollands Midden vast. Bij het kader horen een aantal documenten, zoals een risicoclassificatieformulier, aanvraagformulier voor advies hulpverleningsdiensten, format veiligheidsplan, operationeel plan en evaluatieformulier. Gemeenten moeten het kader in hun eigen gemeente vaststellen. Is dat gebeurd, dan gaan alle gemeenten in Hollands Midden op dezelfde wijze om met risicovolle evenementen.

Download het kader en de bijlagen hier:

Kader Evenementenveiligheid VRHM

Bijlagen Kader Evenementenveiligheid VRHM

Infographic Evenementenkader VRHM

Infographic Schaatstocht VRHM