Evenementenkalender

Evenementenkalender

De gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden geven jaarlijks aan welke B- en C-evenementen in hun gemeente gepland staan. Deze evenementen worden opgenomen in een regionale evenementenkalender. Hierdoor ontstaat een overzicht voor de hele regio. Dit overzicht is belangrijk voor het omgaan met (schaarse) middelen. Het overzicht laat zien of in een bepaalde periode al een aantal risicovolle evenementen staan gepland, waarbij inzet van hulpdiensten is gewenst. Een gemeente die in dezelfde periode een vergunning wil verlenen weet dat zij waarschijnlijk geen gebruik kan maken van de inzet van politie, brandweer en/of ambulances. De gemeente heeft dan zelf de regie in handen.