Evenementen

Evenementen

Het organiseren van (grote) publieksevenementen neemt de laatste jaren landelijk en zeker ook in onze regio toe. In elk publieksevenement schuilt een risico voor de openbare orde en veiligheid. Iedere bezoeker van een evenement is in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid. De gemeente, als vergunningverlenende instantie, verbindt aan de vergunning voorwaarden, waardoor mogelijke risico's voor de veiligheid en gezondheid van burgers zo veel mogelijk worden beperkt.

Dat publieksevenementen niet zonder risico's zijn en dat zich in de praktijk ernstige calamiteiten kunnen voordoen, is de afgelopen jaren helaas diverse malen gebleken. Vanuit risicobeheersing heeft de veiligheidsregio een rol bij het bevorderen van de veiligheid bij risicovolle evenementen. De Veiligheidsregio Hollands Midden wil een standaard proces voor de vergunningverlening voor evenementen door gemeenten. Dat betekent onder meer: een goede risico-inschatting door gemeenten; tijdig betrekken van de juiste hulpdiensten bij het verkrijgen van een advies; verbetering kwaliteit van het advies door hulpdiensten.