Evenementen

Evenementen

Evenementen

Evenementen

Het organiseren van (grote) publieksevenementen neemt de laatste jaren landelijk en zeker ook in onze regio toe. In elk publieksevenement schuilt een risico voor de openbare orde en veiligheid. Iedere bezoeker van een evenement is in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid. De gemeente, als vergunningverlenende instantie, verbindt aan de vergunning voorwaarden, waardoor mogelijke risico's voor de veiligheid en gezondheid van burgers zo veel mogelijk worden beperkt.

Dat publieksevenementen niet zonder risico's zijn en dat zich in de praktijk ernstige calamiteiten kunnen voordoen, is de afgelopen jaren helaas diverse malen gebleken. Vanuit risicobeheersing heeft de veiligheidsregio een rol bij het bevorderen van de veiligheid bij risicovolle evenementen. De Veiligheidsregio Hollands Midden wil een standaard proces voor de vergunningverlening voor evenementen door gemeenten. Dat betekent onder meer: een goede risico-inschatting door gemeenten; tijdig betrekken van de juiste hulpdiensten bij het verkrijgen van een advies; verbetering kwaliteit van het advies door hulpdiensten.

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Besluit bgbop)

Het Besluit bgbop is vanaf 1 januari 2018 in heel Nederland van toepassing.

U kunt het besluit via de link Besluit bgbop nalezen.

De informatiebladen Brandweer uit het Besluit bgbop kunt u hieronder nalezen

Infoblad Algemeen

Infoblad 'Barbecue'

Infoblad 'Grote tenten'

Infoblad 'Kleine tenten'

Infoblad 'Optochten'

Infoblad 'Rommelmarkt-braderie'

Waar kunt u op letten tijdens een druk evenement?

  • Kijk altijd waar de nooduitgangen zijn, zodat u weet welke kant u op moet wanneer er iets gebeurt.
  • Bent u met meer mensen? Spreek van tevoren een ontmoetingsplek met elkaar af.
  • Kijk voordat u naar een evenement gaat vooraf op de website of social media pagina van het evenement naar eventuele veiligheidsmaatregelen en weersverwachting.

Wat moet u doen als er paniek uitbreekt?

  • Probeer kalm te blijven, let goed op waar u loopt en ga niet tegen de mensenstroom in.
  • Help elkaar: til kinderen op en help mensen die slecht ter been zijn.
  • Help gevallen mensen overeind.
  • Bel 112. Houd rekening met uitvallen van telefoonverkeer of overbelasting van de meldkamer tijdens grootschalige evenementen.
  • Volg instructies van hulpdiensten op.