Nazorg

Nazorg

Heeft een ramp of crisis plaatsgevonden, dan doet de Veiligheidsregio Hollands Midden er alles aan om zo snel mogelijk terug te keren naar de oorspronkelijke situatie. Wilt u meer weten over hoe de verschillende partijen hiermee omgaan, klik dan op één van de knoppen onder Nazorg in de rechterkolom.