Evaluatie

Evaluatie

Evaluatie

Evaluatie

De Veiligheidsregio Hollands Midden wil leren van de bestrijding van rampen en crises. Een manier om dat te doen is het evalueren van de bestrijding van rampen en crises. De veiligheidsregio beoordeelt wat er goed ging en waar verbeteringen mogelijk zijn. Met deze verbeteringen gaat de veiligheidsregio actief aan de slag om de hulpverlening bij toekomstige incidenten te verbeteren.

Nieuwe werkwijze voor evaluaties van GRIP-incidenten

VRHM wil een lerende organisatie zijn, van en voor alle crisisfunctionarissen. Uitgangspunt is om alle GRIP-incidenten in de crisisteams na te bespreken en te evalueren. Om de crisisteams hierbij te ondersteunen beschikt de veiligheidsregio over een pool van opgeleide evaluatoren die direct inzetbaar is. De afdeling Crisisbeheersing van de sector Risico- en Crisisbeheersing zorgt voor de coördinatie van het onderzoeksproces en is aanspreekpunt voor de crisisteams.

De manier waarop evaluaties plaatsvinden, is vastgelegd in een protocol. Dit jaar is die werkwijze op onderdelen aangepast. Eén van de belangrijkste doorgevoerde wijzigingen is de toevoeging van de mogelijkheid om een snelle, interne evaluatie te houden. Deze evaluatie gaat één stap dieper dan een nabespreking in een crisisteam. Zonder de diepgang van een uitgebreide, interne of externe evaluatie. De wijze van rapporteren is ook anders; geen uitgebreide rapportage maar een PowerPoint-presentatie. Door deze en andere wijzigingen is het mogelijk om het onderzoeksproces te versnellen en uitkomsten eerder op te leveren. Inmiddels is bij twee onderzoeken de nieuwe werkwijze uitgeprobeerd en naar volle tevredenheid toegepast.

Na de zomervakantie worden de crisisfunctionarissen geïnformeerd over de nieuwe werkwijze zodat iedereen zijn/haar rol kent. Vanaf 1 januari 2019 gaan we in de VRHM volgens de nieuwe manier van leren van evalueren aan de slag.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Corinne van Weel, e-mail: crisisbeheersing@vrhm.nl