Bestrijden van

Bestrijden van

Bestrijden van

Bestrijden van

Voor de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn hulpverleners 24 uur per dag 7 dagen in week beschikbaar voor de bestrijding van rampen en crises. Deze hulpverleners zijn binnen de afgesproken tijd op de plaats van het incident, voor de hulpverlening ter plaatse. De hulpverlening ter plaatse wordt gecoördineerd vanuit het Commando Plaats Incident (CoPI). In het Regionaal Coördinatie Centrum, ofwel het Regionaal Operationeel Team (ROT), coördineren de hulpverleners de hulpverlening op afstand. In het gemeentehuis behandelt het Beleidsteam (BT) bestuurlijke vraagstukken. Actuele en betrouwbare informatie is essentieel voor een adequate hulpverlening. Evenals een goede crisiscommunicatie. Mensen die weten wat ze moeten doen, kunnen beter handelen bij een incident.

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft voor het bestrijden van rampen en crises een Regionaal Crisisplan (pdf, 1,74 Mb) opgesteld. In het Regionaal Crisisplan zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de hulpverleningsdiensten vastgelegd voor de bestrijding van rampen en crises. Het doel van het Regionaal Crisisplan is de samenwerking van brandweer, politie, GHOR en gemeenten bij het bestrijden van rampen en crises te verbeteren. In de rechterkolom leest u hierover meer door te klikken op Crisisplan.