Wat doet VRHM

Wat doet VRHM

Ambulance en brandweerwagen

In de Veiligheidsregio Hollands Midden bereiden politie, brandweer, GHOR en gemeenten zich samen met partners voor op risico's, rampen en crises. Dit doen zij bijvoorbeeld door in een vroeg stadium mee te denken bij de aanleg van wegen en woonwijken. Door het opstellen van plannen om incidenten te bestrijden. Afspraken te maken met partners, zoals de waterschappen, drinkwaterbedrijven, defensie en reddingsbrigades. Functionarissen op te leiden, te trainen en te oefenen, zodat zij voorbereid zijn op hun taak.

Doet een incident zich voor, dan zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week hulpverleners beschikbaar en oproepbaar om het incident te bestrijden. De veiligheidsregio doet er alles aan om zo snel mogelijk terug te keren naar de oorspronkelijke situatie om schade en leed te beperken. Na afloop van het incident kijkt de veiligheidsregio wat nodig is om weer terug te keren naar een normale situatie.

Betrouwbare en goede informatie is bij al deze activiteiten enorm belangrijk. Voor de hulpverleners is informatie voor een goede hulpverlening essentieel. U wilt weten wat er aan de hand is en wat u wel of niet moet doen.