Contact

Contactgegevens

Bezoekadres Post/factuuradres Telefoon en fax Email
Rooseveltstraat 4a Postbus 1123 Telefoon: 088 - 246 5000 info@brandweer.vrhm.nl
2321 BM Leiden 2302 BC Leiden Fax: 088 - 246 5001

Klachtenregeling

De klachtenregeling van Veiligheidsregio Hollands Midden is van toepassing op: Brandweer Hollands Midden, Veiligheidsbureau Hollands Midden en Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing. De uitzonderingen zijn de GHOR (volgt de klachtenregeling van de RDOG) en de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) (volgt de klachtenregeling van de Nationale Politie).

Kamer van Koophandel

Nummer Kamer van Koophandel
27380656
Ten name van GR Veiligheidsregio Hollands Midden
Post/factuuradres
Postbus 1123
2302 BC Leiden
Email
info@brandweer.vrhm.nl

Inkoopvoorwaarden

De  inkoopvoorwaarden van Veiligheidsregio Hollands Midden.