Contact

Contactgegevens Veiligheidsregio Hollands Midden

Bezoekadres:

Rooseveltstraat 4a, 2321 BM Leiden

Postadres: Postbus 1123, 2302 BC Leiden

Factuuradres: digitalefacturen@vrhm.nl

E-mail: info@vrhm.nl

Op kantoortijden van 08.00 tot 17.00 uur (m.u.v. Nationale feestdagen) bereikbaar via:

telefoon: 088 - 246 5000

Klachtenregeling

De klachtenregeling van Veiligheidsregio Hollands Midden is van toepassing op: Brandweer Hollands Midden, Veiligheidsbureau Hollands Midden en Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing. De uitzonderingen zijn de GHOR (volgt de klachtenregeling van de RDOG) en de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) (volgt de klachtenregeling van de Nationale Politie).

Kamer van Koophandel

Nummer Kamer van Koophandel: 27380656

Ten name van: GR Veiligheidsregio Hollands Midden

Inkoopvoorwaarden