Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

De invulling en het beheer van deze website gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
De site bevat informatie over de organisatie, het beleid, de plannen en projecten van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Veiligheidsregio Hollands Midden streeft naar correcte en actuele informatie, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.  Daarom kunnen aan de informatie op deze pagina's geen rechten worden ontleend en aanvaardt de Veiligheidsregio Hollands Midden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Deze website: © Veiligheidsregio Hollands Midden 2013.