Regionaal risicoprofiel

Het risicoprofiel geeft inzicht in de veiligheidsrisico’s in de regio Hollands Midden.

Regionaal risicoprofiel

Het risicoprofiel geeft inzicht in de veiligheidsrisico’s in de regio Hollands Midden. Op basis van dit inzicht kan het veiligheidsbestuur strategisch beleid voeren om de aanwezige risico´s te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke of generieke risico´s voor te bereiden. Dit risicoprofiel is het derde risicoprofiel van Veiligheidsregio Hollands Midden.

Bekijk het Risicoprofiel online of download de pdf