BAHM

Privacy policy BAHM!
Brandweerzorg App Hollands Midden

BAHM

Privacy policy BAHM!
Brandweerzorg App Hollands Midden

Versie 1.0 - 6 maart 2017

  1. Het digitaal repressief handboek is een applicatie in beheer van Veiligheidsregio Hollands Midden en is primair bedoeld voor de werknemers in de repressieve dienst van Brandweer Hollands Midden.
  2. Van de gebruikers van het digitaal repressief handboek wordt geen naar personen herleidbare informatie opgeslagen.
  3. Logs van de server worden alleen gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van de applicatie, storingen op te lossen of om performance en functionaliteit verder te verbeteren.
  4. Informatie uit de logs wordt alleen gebruikt door Veiligheidsregio Hollands Midden en de ontwikkelaar en zal niet aan derden worden verstrekt.
  5. Bij klachten over de uitvoering van de privacy policy kan gebruik gemaakt worden van de reguliere klachtenprocedure van Veiligheidsregio Hollands Midden