Workshops

Workshops Back to the Future

Workshops

WORKSHOP 1. RijnlandRoute

Christel Borgstrom (RWS), Nicolette van der Leeuw (COMOL5), Bas van Herpen (PZH) en Mark Goudzwaard (RWS)
Duur: 90 min

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. Bij het aanleggen komt meer kijken dan het regelen van wat bouwvakkers en asfaltwagens. Van tekentafel tot opening van de wegverbinding, incident- en crisismanagement heeft altijd de aandacht. Het boorteam van de Rijlandroute heeft zelfs een beschermheilige. Heilige Barbara geldt als beschermster tegen brand, storm, bliksem en ander onheil bij het tunnelboren.

Maar hoe zorgen we er, nu en in de toekomst, voordat de hulpdiensten adequaat kunnen optreden bij een incident of calamiteit? Provincie, Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie COMOL5 nemen je mee van begin tot eind en maken je voor de duur van de workshop lid van het projectteam. Hoe hebben zij eigenlijk hun calamiteitenorganisatie geregeld? Je gaat op interactieve wijze het gesprek aan hoe we als veiligheidspartners kunnen borgen dat snelle hulp verzekerd is en de transportveiligheid wordt gegarandeerd. Nieuwsgierig? Kijk alvast op: www.rijnlandroute.nl of www.comol5.nlWORKSHOP 2. Repatriëringsmissie MH-17 - Defensie

Hans van der Ven (Defensie)
Duur: 90 min

Een beklemmend verhaal vol emotie en drama over de berging van MH-17, "Bring them home". Wat speelde er in Oekraïne tijdens de bergingsoperatie gedurende anderhalf jaar na het neerschieten op 17 juli 2014 van de B-777 met vluchtnummer MH-17. Door Hans van de Ven, die direct na de crash werd gevraagd om de leiding te nemen bij de bergingsoperatie in OekraïneWORKSHOP 3. Omgevingsspel - VRHM

Ingrid Nieuwenhuis (VRHM)
Duur: 90 min

De omgevingswet is zeker geen spelletje, maar soms is het goed om door een spel de materie te begrijpen. Aan de hand van elf concrete cases in het fysieke domein en speelse opdrachten onderzoeken vier teams de implicaties van het nieuwe werken in de omgeving met elkaar. Zodat dit 'levend' wordt in kennis (Omgevingswet), maar vooral ook in gedrag en houding.WORKSHOP 4. WAVE2020 - Maak dat je wegkomt!

Angelique Heus (Wave2020) & Marcel Matthijsse (Wave2020)
Duur: 45 min

Als er een dreiging is van een watercrises is het meest eenvoudig maar gelijk ook het meest complexe handelingsperspectief: wegwezen uit het bedreigde gebied. Gemakkelijker gezegd dan gedaan en zeker ook niet iets wat lichtvoetig besloten kan worden. De impact van evacuatie op de samenleving is enorm. Als we gaan evacueren trekken we de stekker uit de samenleving met alle consequenties van dien. Een evacuatieplan is dan ook noodzakelijk. De workshop neemt u mee naar de verschillende stadia van de crisis en biedt inzicht in de complexiteit van dit thema. Aan bod komen vragen als: Wat kan je wanneer (nog) evacueren, wat zijn alternatieven en wat zijn de afwegingen om wel/niet te evacueren. De workshop is ervoor bedoeld om interactief kennis te maken met het vraagstuk evacuatie.WORKSHOP 5. Energietransitie

Sebastiaan Berlagen (TenneT)
Duur: 45 min

De energietransitie! Het grootste infrastructurele project van Nederland sinds de Deltawerken. Maar wat betekent dat nou echt voor de crisis professional? Tijdens deze workshop leggen we uit hoe de elektriciteitsvoorziening werkt en wat de energietransitie betekent voor de crisisrisico's waar jij mee geconfronteerd kunt worden.WORKSHOP 6. Klimaatverandering en extreem weer: over risico's en early warning

Rob Sluijter (KNMI)
Duur: 45 min

Het klimaat verandert snel en daarmee de frequentie en zwaarte van extreme weersverschijnselen. Denk aan onweer, windstoten en wateroverlast. Het KNMI zal middels een deels interactieve presentatie laten zien dat het weer snel aan het veranderen is en ingaan op de toekomstscenario’s. Maar vooral ook: hoe hierop te anticiperen? Wat is er mogelijk aan waarschuwingen om risico’s zo klein mogelijk te maken en handelingsperspectief te maximaliseren?WORKSHOP 7. Cyber: Alles ligt plat en wie doet wat?

Martijn Bekker (NCC) en Wouter Brand (NCC)
Duur: 45 min

Een grootschalig cyberincident leidt tot nieuwe dilemma’s voor de gevolgbestrijding en vragen over rollen en verantwoordelijkheden op het snijvlak van regionaal en nationaal. Tijdens deze interactieve sessie verkennen we gezamenlijk wat dit betekent voor de crisisbeheersing.WORKSHOP 8. Samen een vluchtelingenkamp bouwen: Serious game

Alexander Kruisman (Leider CoPI)
Duur: 45 min

Over de gehele wereld zien we kampen om vluchtelingen op te vangen. Deze kampen zijn helaas bittere noodzaak om mensen onderdak, voedsel en veiligheid te bieden. De bouw van deze kampen is een complexe operatie, waarbij teams samenwerken en tegenstrijdige belangen overbrugd moeten worden. In deze workshop gaan we met elkaar een vluchtelingenkamp bouwen. We daarna we met elkaar kijken hoe de samenwerking verliep, wat daarin helpend was en wat we misschien anders kunnen doen. Oftewel, we gaan een serieus onderwerp gebruiken om te werken aan de vaardigheden van ons in een teamWORKSHOP 9. Toekomst crisisbeheersing

Menno van Duin (IFV)
Duur: 45 min

Waar gaat het heen met de crisisbeheersing? Menno van Duin kijkt vooruit. Wat zijn de gekende en misschien wel ongekende dreigingen die ons te wachten staan en in hoeverre is daarbij een rol te verwachten ofwel te wensen voor de veiligheidsregio? Kunnen we daarbij nog wat met GRIP of heeft dat zijn beste tijd wel gehad?WORKSHOP 10. Vliegtuigcrash, en dan?

Neil Jordan (VRK) & René Verjans (VRK)
Duur: 45 min

De Bijlmerramp, Turkisch Airlines, MH17, en nu valt hij in VRHM... Weet jij wat je moet doen? En wie je daarbij kan helpen? Leer er alles over tijdens deze workshop.WORKSHOP 11. Mentale kracht

Hans Kasius (Fullfitment)
Duur: 45 min

De banken zeggen altijd: “Resultaten uit het  verleden zijn geen garantie voor de toekomst". En dat klopt veelal ook. Maar in deze workshop is dat anders. In deze workshop laten we zien dat het verleden een bron van inspiratie is, mits je het inzet met focus op de toekomst.WORKSHOP 12. Plaats delict

Fransisca van Holstein-Baltus (politie) & Aleid de Booij (GGD)
Duur: 45 min

Altijd al eens door het lint willen gaan? Ga mee een Plaats Delict op en kijk hoe een forensisch onderzoeker en een forensisch arts hun werk bij het aantreffen van een overleden persoon uitvoeren.WORKSHOP 13. PSH, Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen

Margreet Bekedam (GGD)
Duur: 45 min

Als er ergens een ramp of crisis voordoet, zoals onlangs bij het schietdrama in Utrecht, dan hebben de betrokken hulpdiensten allen hun eigen taken. De taken van Politie, Brandweer, Ambulancedienst, Ziekenhuizen, EHBO en Gemeente kunnen de meeste mensen zich dan wel voorstellen en zien zij ook terug in de diverse media. Maar wat de PSH als onderdeel van de ‘witte’ kolom inhoudt, wie dat coördineert en uitvoert, is voor veel mensen volkomen onbekend. Totdat men er zelf beroepshalve of als betrokkene mee te maken krijgt. In deze interactieve workshop wordt u een kort inkijkje in de keuken van de PSH geboden, zowel in de acute fase als in de nafase.WORKSHOP 14. Gevaarlijke stoffen en gezondheid

Bart Nieuwenhuis (GAGS) & Claudia Prins (VRHM)
Duur: 45 min

In deze workshop nemen de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer en de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) van de GGD-GHOR de deelnemers mee in hun werkveld. Aan de hand van een casus schetsen zij hun rollen en samenwerking in een incident. Uiteraard gaan ze ook back to the future: op welke lessen uit het verleden kunnen we terugvallen bij incidenten met de gevaarlijke stoffen van morgen?WORKSHOP 15. De toekomst is nu

Jon van Weelden (Defensie)
Duur: 45 min

Defensie laat zien dat zij nu al gebruik maken van toekomstige technieken. U krijgt inzicht in een aantal experimenten en kunt daadwerkelijk zelf de techniek gebruiken in de workshop. Zij maken veelvuldig gebruik van computersimulaties en passen dit toe tijdens hun optreden. Ervaar zelf de nieuwste techniek en brainstorm mee over hoe deze nieuwe technologieën kunnen worden toegepast in uw werkveld.WORKSHOP 16. De drinkwaterincidenten-quiz

Tamara Makaai (Dunea)
Duur: 45 min

Een leidingbreuk in verstedelijkt gebied of een complexe cyberaanval. Dergelijke incidenten kunnen leiden tot problemen in de drinkwaterlevering. Maar wat heeft een drinkwaterincident eigenlijk voor impact op de samenleving? Hoe worden burgers geïnformeerd? Wie is verantwoordelijk voor de distributie van nooddrinkwater? En wat is de rol van jouw organisatie? Met een interactieve kennisquiz nemen drinkwaterbedrijven Oasen en Dunea u mee in de wereld van drinkwater. We gaan in gesprek over incidenten die de drinkwaterlevering kunnen beïnvloeden en over onze samenwerking tijdens een drinkwaterincident. Test je kennis met onze quiz: leerzaam en leuk!WORKSHOP 17. Meldkamer

Bas de Leeuw (brandweer)
Duur: 45 min

Altijd al een inkijkje willen hebben in het meldkamerproces? Eens horen hoe de centralist omgaat met melders die in paniek zijn of die niet weten waar ze zijn? Dan is dit je kans ! Schijf je in voor de workshop meldkamer ! Tijdens een interactieve lezing maak je kennis met het meldkamerproces. In het verhaal wordt je aan de hand van het brandweerproces meegenomen, maar daarbij komen ook de andere diensten aan bod.WORKSHOP 18. Crisisbeheersing voor Dummies

Duur: 45 min

Altijd al willen weten wat zich in die grote rode container afspeelt die bij een ramp ter plaatse komt? Bij crisisbeheersing voor Dummies wordt je op een actieve manier geïnformeerd over wat wij doen bij crisis en ervaar je hoe het eraan toe gaat als functionaris in een crisisteam.WORKSHOP 19. Rondleiding

Onder begeleiding van een gids van het Archeon maak je tijdens deze rondleiding een reis door de tijd en maak je op een bijzondere manier kennis met de geschiedenis van Nederland. Langs prehistorische jagers, Romeinse soldaten of Middeleeuwse ambachtslieden ontdek je de manier van leven door de eeuwen heen.