Nieuwe directeur Veiligheidsregio / regionaal commandant Brandweer

Dit voorjaar heeft het Dagelijks Bestuur Hans Zuidijk voorgedragen als nieuwe directeur Veiligheidsregio / regionaal commandant Brandweer. In zijn vergadering van 29 juni jl. heeft het Algemeen Bestuur Hans Zuidijk formeel benoemd tot de nieuwe directeur/regionaal commandant per 1 augustus a.s.

Nieuwe directeur Veiligheidsregio / regionaal commandant Brandweer

Dit voorjaar heeft het Dagelijks Bestuur Hans Zuidijk voorgedragen als nieuwe directeur Veiligheidsregio / regionaal commandant Brandweer. In zijn vergadering van 29 juni jl. heeft het Algemeen Bestuur Hans Zuidijk formeel benoemd tot de nieuwe directeur/regionaal commandant per 1 augustus a.s.

20170628-MB3A4822

Het Algemeen Bestuur ziet in Hans Zuidijk een verbindend en inspirerend boegbeeld. Hij in staat is om richting en sturing te geven aan de doorontwikkeling van het en het uitbouwen van de veiligheidsregio als netwerkorganisatie in de komende jaren.

Hans, succes in je nieuwe functie!

20170629-_HKF7479