Water, water en nog eens water

Wanneer een incident met water plaatsvindt, waar bent u dan? Fysiek en in welk team? Dit waren de eerste vragen die bestuurders van veiligheidsregio’s Hollands Midden en Kennemerland, diverse waterschappen, gemeenten Kaag en Braassem en Teylingen en Rijkswaterstaat voorgelegd kregen in de bestuurlijke dilemmasessie op 31 mei

Water, water en nog eens water

Wanneer een incident met water plaatsvindt, waar bent u dan? Fysiek en in welk team? Dit waren de eerste vragen die bestuurders van Veiligheidsregio’s Hollands Midden en Kennemerland, diverse waterschappen, gemeenten Kaag en Braassem en Teylingen en Rijkswaterstaat voorgelegd kregen in de bestuurlijke dilemmasessie op 31 mei. De zon scheen, het was mooi weer, maar de bestuurders werden geconfronteerd met een scenario waarbij een krachtige storm de kust teisterde en de grote hoeveelheid neerslag voor diverse problemen zorgde…

Dilemma Interragionaal RBT

De bestuurlijke dilemmasessie werd georganiseerd in het kader van het samenwerkingsverband Dijkringen 14-15-44. Dit is een samenwerkingsverband van meerdere veiligheidsregio’s, waterschappen, provincies en het Rijk. Het samenwerkingsverband wil goed voorbereid zijn op een dreigende overstroming van de dijkringen 14-15-44 en in geval van een daadwerkelijke overstroming wil zij in staat zijn de gevolgen ervan zo veel mogelijk te beperken. Overstromingen zijn één van de prioritaire risico’s van VRHM. Om deze reden zijn afspraken gemaakt over bovenregionale bestuurlijke coördinatie en afstemming. Hier ging het dan ook over op 31 mei.

Gezamenlijk dilemma’s

Aan de hand van een scenario zijn gezamenlijk dilemma’s besproken. Nadat een Informatiecoördinator van het Hoogheemraadschap van Rijnland het scenario geschetst had, gingen de bestuurders in groepen uiteen om diverse dilemma’s over besluitvorming, communicatie, inzet van pompen voor bemaling en evacuatie te behandelen.

Uitkomst uit deze dilemmasessie is dat het coördinatieplan verder uitgewerkt moet worden. Zoals bijvoorbeeld evacuatieplannen, sleutelbesluiten, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De voorzitter van de VRHM, burgemeester Lenferink, vatte de sessie mooi samen: “De winst van de dilemmasessie is dat de handen jeuken: weer een probleem dat we kunnen oplossen!"

Situatiebeeld