Dag van de crisisbeheersing voor BT-leden

De leden van het Beleidsteam, maar ook partners en collega’s van buurregio’s waren op 17 februari uitgenodigd voor de Dag van de Crisisbeheerding.

Dag van de crisisbeheersing voor BT-leden

De leden van het Beleidsteam, maar ook partners en collega’s van buurregio’s waren op 17 februari uitgenodigd voor de Dag van de Crisisbeheersing. Met zo’n vijfenvijftig deelnemers was het een geslaagde dag. Asbest, Wetmatig en doelmatig, samenwerking ROT – BT en ‘wat als de Inspectie komt?´ waren onderwerpen die voorbij kwamen.

Wat als de Inspectie komt? Tijdens deze workshops vertelde inspecteur John Sevenstern over de taken en de werkwijze van de inspectie bij incidentonderzoek en wat het voor BT-leden betekent als ze betrokken zijn bij een onderzoek. Anja Boogaards ging met de workshop in op normen en waarden en de drijfveren van de teamleden. Welke visie heeft het team en hoe heeft dit invloed op de werkwijze van het BT?

Verder liep als algemene lijn door deze crisisbeheersingsdag het thema: Gaan wij hier eigenlijk wel over? Wanneer moeten wij als BT optreden en waar gaan wij dan precies over en wat laten we over aan de maatschappij of de operationele diensten. Kortom; zijn wij wel degene met de bevoegdheden om in te grijpen? Een zeer interessante vraag voor betrokken bestuurders.

Dit jaar vinden nog een aantal van deze dagen plaats voor de verschillende doelgroepen. Op 30 mei, 31 augustus en 29 september voor CoPI en ROT. Op 1 september is er een dag voor BT-leden en op 20 juni wordt een speciale Dag van de crisiscommunicatie gehouden voor iedereen die actief is in crisiscommunicatie van de veiligheidsregio.