ROT operationele training

De ROT-trainingen in 2017 hebben een andere opzet dan voorgaande jaren. De opzet is veranderd om meer diepgang aan de training te geven.

ROT operationele training

De ROT-trainingen in 2017 hebben een andere opzet dan voorgaande jaren. De opzet is veranderd om meer diepgang aan de training te geven. Waar in het verleden door een team een dagdeel werd geoefend met een scenario op basis van een actueel thema, is er dit jaar ingezet op versterking van het team. De training bestaat hierdoor uit twee volledige dagen, één in het voorjaar en één in het najaar.

In deze training wordt de methodiek CRM (Crew Resource Management) geïntroduceerd voor het team. CRM is een systematiek die tot doel heeft om multidisciplinaire teams goed en veilig te laten samenwerken teneinde het beoogde resultaat te behalen, zoals veilige brandbestrijding. De eerste dag was vooral kennismaken met de methodiek en de tweede dag in het najaar zal in het teken staan van verdere verdieping op het thema. De eerste dag is in het ochtenddeel begonnen met theorie en in de middag hebben de deelnemende teams getracht de theorie van de ochtend toe te passen in een tweetal scenario’s.

Scenario 1. gasexplosie bij een flat in Diemen op 4 september 2014.
Het betrof een gasexplosie naar aanleiding van graafwerkzaamheden bij een flat in Alphen aan den Rijn, waarbij er naast een aantal slachtoffers ook een groot aantal verminderd zelfredzamen voor langere duur moesten worden opgevangen.

Scenario 2. brand op de Kelders in Leeuwarden op 19 oktober 2013.
Het betrof een brand in de binnenstad van Leiden, waarbij de brandweer een kamerbewoner niet heeft kunnen redden en de brand oncontroleerbaar was in de periode dat het ROT bezig was.

Samen met Ed Oomes heeft MDOTO deze training vorm gegeven en zijn de eerste momenten goed ontvangen door de teamleden. Aan het eind van het jaar zullen we in een nieuwsbrief terugkomen met de resultaten uit de training.