De programmabegroting in een nieuw jasje

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft dit jaar een nieuwe opzet voor de programmabegroting.

De programmabegroting in een nieuw jasje

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft dit jaar een nieuwe opzet voor de programmabegroting. Dit heeft te maken met wijzigingen in wet- en regelgeving die voorschrijven hoe de begroting moet worden opgebouwd. Het aantal pagina’s is vergeleken met de afgelopen jaren bijna gehalveerd. De begroting geeft nu een duidelijker overzicht van de doelstellingen en financiën van onze veiligheidsregio. De komende jaren zal deze nieuwe manier van presenteren van de programmabegroting verder worden doorontwikkeld.

Naast de inhoud is ook de vormgeving van de programmabegroting veranderd. Er zijn meer grafieken en tabellen gebruikt en dat zorgt voor een beter inzicht in de begrotingsonderdelen. Dit jaar zijn er ook een aantal interviews in opgenomen waarmee verschillende programma’s worden geintroduceerd. Deze nieuwe opzet zal Veiligheidsregio Hollands Midden de komende jaren blijven gebruiken bij het opstellen van de begroting.

De begroting is voorzien van smart-geformuleerde doelstellingen, prestatiegegevens en indicatoren om steeds meer sturingsmechanismen voor de komende jaren mee te geven. Door informatie uit verleden, heden en toekomst toe te voegen, is het beter mogelijk om financiële trends te ontdekken en daarop in te spelen.

Nu ook online beschikbaar

De programmabegroting is nu ook gemakkelijk online via de website te bekijken. Op basis van thema’s kan er gericht naar informatie gezocht worden. Bekijk de programmabegroting 2018 online. Of download hieronder het PDF document.

Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021

DE PROGRAMMABEGROTING IS VOOR ZIENSWIJZE AANGEBODEN AAN DE DEELNEMENDE GEMEENTEN EN WORDT GEPUBLICEERD ONDER VOORBEHOUD VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN EN VASTSTELLING IN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR OP 29 JUNI 2017.