Nieuws

Een overzicht van het actuele nieuws.

Nieuws

10 juli 2017

Dit voorjaar heeft het Dagelijks Bestuur Hans Zuidijk voorgedragen als nieuwe directeur Veiligheidsregio / regionaal commandant Brandweer. In zijn vergadering van 29 juni jl. heeft het Algemeen Bestuur Hans Zuidijk formeel benoemd tot de nieuwe directeur/regionaal commandant per 1 augustus a.s.

10 juli 2017

Met twee recepties nam Henk Meijer, directeur veiligheidsregio en regionaal commandant, vorige week afscheid van zijn medewerkers, het bestuur en de crisispartners. Geheel in de eigen stijl van Henk vonden de afscheidsrecepties plaats in ongedwongen sfeer en was er ruimte voor het ophalen van herinneringen

29 juni 2017

Veiligheidsregio Hollands Midden, Politie eenheid Den Haag, Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, Omgevingsdienst Midden-Holland en Omgevingsdienst West-Holland, hebben op donderdag 29 juni een nieuw samenwerkingsconvenant ondertekend.

29 juni 2017

Wanneer een incident met water plaatsvindt, waar bent u dan? Fysiek en in welk team? Dit waren de eerste vragen die bestuurders van veiligheidsregio’s Hollands Midden en Kennemerland, diverse waterschappen, gemeenten Kaag en Braassem en Teylingen en Rijkswaterstaat voorgelegd kregen in de bestuurlijke dilemmasessie op 31 mei

29 juni 2017

In april testte De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 29 verschillende CO-melders met een batterijvoeding. Dit waren bijna alle CO-melders die op dat moment te koop waren bij bouwmarkten en via internet voor de Nederlandse consument.

29 juni 2017

De informatiekaart Spoor en de multidisciplinaire planvorming Hogesnelheidslijn (HSL) zijn herzien en geïntegreerd. De herziene planvorming voor Spoor en HSL zijn op 1 juli in werking getreden. Het Rampbestrijdingsplan HSL uit 2008 komt dan te vervallen.

29 juni 2017

In de afgelopen maanden zijn de zachte piketten van de taakorganisatie crisiscommunicatie geëvalueerd zoals afgesproken.

29 juni 2017

Ruim 70 communicatieprofessionals van gemeenten, partners en huldiensten hebben op 20 juni de Dag van de Crisiscommunicatie bezocht.

28 juni 2017

In Hollands Midden hebben in de afgelopen maanden verscheidene plofkraken plaatsgevonden. Het ‘kraken’ van de kluis van de geldautomaat door middel van explosieven lijkt landelijk steeds vaker voor te komen.

28 juni 2017

Bij de bestrijding van rampen en crises is elke hulpdienst verantwoordelijk voor een aantal monodisciplinaire taken. Gemeenten zijn in het kader van crisisbeheersing verantwoordelijk voor de Bevolkingszorg. Bevolkingszorg bestaat uit veelvoorkomende thema’s bij crises waar de gemeente zich met nadruk op voorbereid zoals crisiscommunicatie, publieke en omgevingszorg en de nafase.