Nieuws

Een overzicht van het actuele nieuws.

Nieuws

22 augustus 2018

Het natuurbrandrisico van Hollands Midden staat weer op fase 1. Op dit moment zijn er geen extra maatregelen getroffen om natuurbrand te voorkomen. Wel geldt altijd; wees voorzichtig met vuur in de natuur.

23 juli 2018

RIVM activeert hitteplan.

11 juli 2018

Woensdag 9 mei kwamen bestuurders en medewerkers van VRHM, RDOG, ODWH, ODMH, Politie, Waterschappen en gemeenten in Hollands Midden bijeen voor een inspirerende middag die in het teken stond van beter leren samenwerken. Deelnemers onderzochten vanuit hun eigen taak in een actieve workshop met elkaar naar de optimale vorm van samenwerking.

10 juli 2018

Om de Omgevingswet beter te kunnen begrijpen, hebben de Veiligheidsregio Hollands Midden, de Omgevingsdienst West-Holland, de RDOG (Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden), de gemeente Leiden en de werkorganisatie HLTsamen het Omgevingsspel ontwikkeld.

10 juli 2018

Omdat de burger recht heeft op de snelste hulp, maakt de Veiligheidsregio Hollands Midden steeds meer afspraken over onderlinge samenwerking met de veiligheidsregio’s om haar heen. Op 9 juli jl hebben de Regionaal Commandant Hans Zuidijk (Hollands Midden) en Directeur Brandweerrepressie Bas van den Hemel (Utrecht) in Houten een convenant ondertekend waarin geregeld wordt dat de snelste brandweereenheid voor een incident uitrukt, ook al is dat op het grondgebied van de andere regio.

10 juli 2018

Binnen de VRHM zijn er nieuwe directeuren geselecteerd. Vanaf 1 september 2018 zullen zij in hun nieuwe functie werkzaam zijn. Maar welke ontwikkelopgave zien zij op zich afkomen? Wat wordt hun belangrijkste uitdaging? En wat verwachten zij van hun medewerkers.

10 juli 2018

Sinds 1 mei 2018 is Dian Aarts Coördinerend functionaris bij het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC). Wat zijn haar eerste indrukken? Welke accenten kunnen wij van haar verwachten? En hoe wil zij in 2020 terugblikken op de eerste twee jaar?

10 juli 2018

Voor het inzetten van NL-Alert is een informatiekaart opgesteld. Deze informatiekaart beschrijft welke functionaris wanneer welke rol heeft bij het inzetten van NL-Alert. De kaart geeft standaardboodschappen die in verschillende situaties kunnen worden verspreid. Ook is aandacht voor het monitoren van reacties van de bevolking op een NL-Alert en het adequaat inzetten van communicatie.

10 juli 2018

Op de website van Veiligheidsregio Hollands Midden is een toolbox voor risicocommunicatie online. De toolbox bevat algemene informatie over risico’s voor inwoners van Hollands Midden.

10 juli 2018

In de vergadering van het Algemeen Bestuur VRHM van 28 juni is de Programmabegroting 2019 en meerjarenramingen 2020 – 2022 VRHM vastgesteld. In de Programmabegroting staat wat de veiligheidsregio het komende jaar wil bereiken, hoe deze plannen gerealiseerd worden en wat de kosten daarvan zijn.