Nieuws

Een overzicht van het actuele nieuws.

Nieuws

3 mei 2017

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft de heer J.J. (Hans) Zuidijk voorgedragen als nieuwe directeur Veiligheidsregio / regionaal commandant Brandweer per 1 augustus a.s. De formele besluitvorming over zijn benoeming vindt plaats in de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur VRHM op 29 juni a.s. De Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd op de voorgenomen benoeming.

25 april 2017

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft dit jaar een nieuwe opzet voor de programmabegroting.

24 april 2017

De leden van het Beleidsteam, maar ook partners en collega’s van buurregio’s waren op 17 februari uitgenodigd voor de Dag van de Crisisbeheerding.

24 april 2017

De ROT-trainingen in 2017 hebben een andere opzet dan voorgaande jaren. De opzet is veranderd om meer diepgang aan de training te geven.

24 april 2017

Veiligheidsregio Hollands Midden, Politie eenheid Den Haag, Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, Omgevingsdienst Midden-Holland en Omgevingsdienst West-Holland ondertekenen op 29 juni a.s. een nieuw samenwerkingsconvenant.

24 april 2017

VRHM heeft vanuit Katwijk en Noordwijk de vraag gekregen voor een advies voor het realiseren van oriëntatiepunten in het duin- en kustgebied. Dit voor plaatsbepaling in geval van nood door een 112-beller ter behoeve van hulpdienst.

24 april 2017

Sinds november 2012 werkt Veiligheidsregio Hollands Midden met het vastgestelde Kader Evenementenveiligheid VRHM. Dit kader beschrijft de werkwijze waarop gemeenten en hulpverleningsdiensten in de regio met evenementenveiligheid omgaan

24 april 2017

Op woensdag 29 maart knapt de hoofdwaterleiding van de Rijnburgersingel ter hoogte van de Maredijk in Leiden. Tijdens dit incident hebben diverse partijen binnen VRHM samengewerkt. Roland Verhagen, vertelt zijn ervaring als OvD van de brandweer tijdens dit incident.

24 april 2017

Op het gebied van waterveiligheid onderneemt Veiligheidsregio Hollands Midden veel activiteiten. Het is één van de prioritaire risico’s van VRHM.

5 april 2017

Omdat de burger recht heeft op de snelste hulp, maakt de Veiligheidsregio Hollands Midden steeds meer afspraken over onderlinge samenwerking met de veiligheidsregio’s om haar heen. Op 24 maart jl hebben de regionaal commandanten Hans Zuidijk (Hollands Midden) en Leen Schaap (Amsterdam Amstelland) bij de vergadering van de Raad van Brandweercommandanten (RBC) in Veenendaal een convenant ondertekend waarin geregeld wordt dat de snelste brandweereenheid voor een incident uitrukt, ook al is dat op het grondgebied van de andere regio. De operationele afspraken gaan in op 3 april.